Ljubica Brenjo

MSc Ljubica Brenjo

Istraživač-pripravnik

 

Katedra za organsku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 7/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2780

e-mail: ljubica.brenjo@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2021-danas, Doktorske akademske studije hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2021. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2020. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2022-danas, Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Računska hemija

ODABRANE REFERENCE

 • Brenjo, Lj., Mitrović, V., Peulić, J., Oklješa, A., Sinteza novih tetrazola kao potencijalnih antiandrogena, 58. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Beograd, Srbija, 9. i 10. jun, 2022, str. 130.
 • Brenjo, Lj., Bjedov, S., Synthesis of bile acid precursor for new glucocorticoid derivatives, International Conference for Students of Physics and Natural Sciences Open readings 2021, Viljnus, Litvanija, 16‒19. mart, 2021, str. 388.

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine (SHD–HDV).
 • Godišnja nagrada Srpskog hemijskog društva za najbolje studente u 2021. godini.
 • Nagrada Student generacije u oblasti prirodno-matematičkih nauka u Novom Sadu u školskoj 2019/2020. godini.
 • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspjeh u toku studija u školskoj 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. godini i za završene studije u školskoj 2019/2020. godini.
 • Dvomjesečni boravak na Institutu za neorgansku hemiju Tehnološkog univerziteta u Gracu pod mentorstvom prof. dr Frank Uliga (2019).