Jovana Pesic sajt

MSc Jovana Pešić

Istraživač-saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2712

e-mail: jovana.pesic@dh.uns.ac.rs

ORCID: 0000-0001-7068-2770

Obrazovanje

 • 2018. Master hemičar – analitička hemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2017. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2022-danas, Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2019-2022, Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

Asistent je na predmetima:

 • Zagađenje vazduha,
 • Osnovi kontrole kvaliteta životne sredine,
 • Zaštita vazduha

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Zaštita voda

ODABRANI PROJEKTI

 1. Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 2. Program „art+science“, Centar za promociju nauke, Beograd, Republika Srbija, Evropska laboratorija veštačke inteligencije, EU program Kreativna Evropa (2021).
 3. Projekat „EKOTISAK“ programskog luka “Dunavsko more”, programa “Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture” (2021-2022).

ODABRANE REFERENCE

 1. Pešić J, Watson M, Papović S, Vraneš M. Ionic Liquids: Review of their Current and Future Industrial Applications and their Potential Environmental Impact. Recent Pat Nanotechnol. 2020 Dec 21. doi: 10.2174/1872210513999190923121448. Epub ahead of print. PMID: 33349224.

OSTALO

 • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za vreme trajanja osnovnih i master studija.
 • Član Srpskog hemijskog društva (2015 – ).
 • Član Ekološkog udruženja „Zeleni sad“ u Novom Sadu (2013 – ).