Dusica Jovanovic

MSc Dušica Jovanović

Istraživač-pripravnik

Katedra za analitičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 29/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2752

e-mail: dusica.jovanovic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2021‒danas, Doktorske akademske studije hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2021. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2020. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

akademska i naučna zvanja

 • 2022-danas. Istraživač-pripravnik, Prirodno­-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NASTAVA I KURSEVI

 • Osnovi instrumentalne analize
 • Mikroanaliza
 • Analitika organskih polutanata
 • Trendovi u instrumentalnoj analizi

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Fotolitička i fotokatalitička razgradnja aktivnih komponenata lekova
 • Istraživanja iz oblasti zaštite životne sredine
 • Kinetičke metode analize

ODABRANE REFERENCE

 1. Banić, N., Šojić Merkulov, D., Despotović, V., Finčur, N., Ivetić, T., Bognár, S., Jovanović, D., Abramović, B. Rapid removal of organic pollutants from aqueous systems under solar irradiation using ZrO2/Fe3O4 nanoparticles, Molecules, 27 (2022), No. 8060.
 2. Finčur, N., Jovanović, D., Despotović, V., Šojić Merkulov, D., Аpplication of indirect photolysis and photocatalysis in the removal of the active component of the drug Ciprocinal® from water, International Conference on Advanced Production and Processing, Novi Sad, Srbija, 20‒22. oktobar, 2022, str. 223.
 3. Finčur, N., Jovanović, D., Despotović, V., Ivetić, T., Šojić Merkulov, D., Sunlight-driven photocatalytic degradation of antibiotic ciprofloxacin using newly synthesized ZnO nanomaterials, International Conferences on Science and Technology, Natural Sciences and Technology, Budva, Montenegro, 7‒9. septembar, 2022, ICONST-81.
 4. Jovanović, D., Šojić Merkulov, D., Despotović, V., Finčur, N., Removal of ciprofloxacin from the aquatic environment using advanced oxidation processes: The impact of various factors, Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry, Lođ, Poljska, 4‒7. jul, 2022, str. 22.
 5. Jovanović, D., Finčur, N., Influence of different parameters on degradation efficiency of antibiotic drug ciprofloxacin, International Symposium on Analytical and Environmental Problems, Segedin, Mađarska, 22. i 23. novembar, 2021, str. 124.

OSTALO

 • Član je Srpskog hemijskog društva−Hemijskog društva Vojvodine (SHD−HDV).
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2021).
 • Dobitnik stipendije Fonda za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika (školske 2019/2020. godine).
 • Fakultetska i Univerzitetska nagrada za postignut uspeh u toku studija (2017, 2018, 2019), kao i nagrada za završene studije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (2020).
 • Sertifikati: Jul 2022 – 3D Printing Workshop.