MSc Dunja Rađenović

Istraživač saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13a/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

e-mail: dunja.radjenovic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2014.- Doktorant doktorskih akademskih studija zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Master hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2019. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2016.-2019. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Zagađenje voda
 • Zaštita voda
 • UV/VIS i IR spektroskopija u analizi životne sredine
 • Osnovi zaštite okoline
 • Tehnologija zaštite životne sredine
 • Ekoinženjering

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Tretman sedimenta
 • Solidifikacija i stabilizacija
 • Mikrostrukturna karakterizacija sedimenta.
 •  

ODABRANI PROJEKTI

 •  Projekat „Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta“, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Dubovina, M., Krčmar, D., Grba, N., Watson, A. M., Rađenović, D., Tomašević Pilipović, D., Dalmacija, B. (2018): Distribution and ecological risk assessment of organic and inorganic pollutants in the sediments of the transnational Begej canal (Serbia-Romania). Environmental Pollution 236: 773-784.
 2. Tomašević Pilipović, D., Kerkez, Đ., Dalmacija, B., Slijepčević, N., Krčmar, D., Rađenović, D., Bečelić Tomin, M. (2018): Remediation of Toxic Metal Contaminated Sediment Using Three Types of nZVI Supported Materials. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (ISSN: 0007-4861(pISSN);1432-0800(eISSN);)
 3. Rađenović, D., Kerkez, Đ., Tomašević, D., Balaš, S., Došić, A., Smiljanić, S., Krčmar, D. (2017): Long-term performance of stabilised/solidified polluted sediment in terms of metal leachability and matrix characterization. . Zaštita materijala, 58 (4): 556-563.
 4. Slijepčević, N., Tomašević Pilipović, D., Došić, A., Kerkez, Đ., Rađenović, D., Gligorić, M., Đorđievski, S. (2017): Efikasnost primene tehnike stabilizacije/solidifikacije na jalovinu iz Rudnika Bor. Zaštita materijala, 58 (3): 317-322.
 5. Došić, A., Dalmacija, B., Gligorić, M., Tomašević Pilipović, D., Rađenović, D. (2016): Efikasnost neorganskih imobilizacionih agenasa u stabilizaciji otpadnih muljeva rudnika. Zaštita materijala, 57 (3): 430-439.

OSTALO

 • Stipendista doktorskih studija zaštite životne sredine na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2015-2018).
 • Član Srpskog hemijskog društva.
 • Učešće u Otvorenim vratima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.
 • Učešće u Memorijalnom naučnom skupu iz zaštite životne sredine, u realizaciji Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštite životne sredine.