Marijana Rajačić

Marijana Rajačić

Viši tehnički saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 1/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2725

e-mail: marijana.rajacic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 1984. Analitičar, Hemijsko-tehnloška škola „Đorđe Zličić“, Novi Sad.

Zaposlenje

  • 1994: Viši tehnički saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 1989-1994. Laborant, Hemijsko-tehnloška škola „Đorđe Zličić“, Novi Sad.