tutic

Jelena Tutić

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Katedra za metodiku nastave hemije

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 20/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2761

e-mail: jelena.tutic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 1980. Hemijski laborant, Srednja hemijsko-tehnološka škola u Novom Sadu

akademska zvanja

  • 2003. Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
  • 1988. – 2003. Laborant, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.