pesic

dr Vesna Pešić

Docent

 

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 2/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2886

e-mail: vesna.pesic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2016. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1998. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2018: Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010-2018. Stručni saradnik za izvođenje nastavnog procesa, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1998-2010. Stručni-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

 • Hemijska tehnologija
 • Industrijski procesi
 • Monitoring životne sredine
 • Akcidenti u životnoj sredini
 • Upravljanje kvalitetom i resursima
 • Upravljanje otpadom
 • Osnovi hemijske tehnologije

Udžbenici

 • Dalmacija B., Bečelić Tomin M., Klašnja M., Dalmacija M., Maletić S., Rončević S., Krčmar D., Agbaba J., Tričković J., Karlović E., Pešić V. Granične vrednosti emisije za vode, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Dalmacija B., Maletić S., Krčmar D., Dalmacija M., Tomašević D., Ugarčina Perović S., Pešić V. Praktikum iz zaštite voda II deo, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Dalmacija B., Rončević S., Krčmar D., Kerkez Đ., Pešić V. Praktikum iz hemijske tehnologije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Dalmacija B., Bečelić Tomin M., Maletić S., Krčmar D., Agbaba J., Rončević S., Pešić V., Radnović D., Tubić A., Molnar Jazić J., Kerkez Đ., Kragulj Isakovski M. Monitoring otpadnih voda i njihovog uticaja na životnu sredinu, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Dalmacija B., Bečelić Tomin M., Krčmar D., Maletić S., Agbaba J., Rončević S., Kerkez Đ., Pešić V., Tubić A., Tomašević Pilipović D. Upravljanje otpadnim vodama u industriji, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Hemija i tehnologija zaštite životne sredine
 • Upravljanje i zaštita voda

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Rajić Lj., Dalmacija B., Ugarčina Perović S., Pešić V., Dalmacija M, Klašnja M., Bečelić Tomin M, Watson M. (2013) Improving the electrokinetic remediation of nickel, cadmium and lead contaminated sediment, Soil Sediment Contam. 22(2), 199-207. ISSN: 1532-0383.
 2. Vesna Ž. Pešić, Milena R. Bečelić-Tomin, Božo D. Dalmacija, Dejan M. Krčmar (2014) Procena uticaja ispuštanja otpadnih voda na kvalitet vode kanala DTD Bečej-Bogojevo, Hemijska industrija, 69(3), 219-229.ISSN 0367-598X.
 3. Grba, N., Krčmar, D., Isakovski M., Molnar Jazić, J., Maletić, S., Pešić, V., Dalmacija, B. (2016) Priority substances in sediments of the “Carska Bara” special nature reserve, a natural scientific research area on the UNESCO list. Journal of Environmental Management, 182, 149–159. ISSN 0301-4797, Izdavač: Academic Press.
 4. Pešić V., Bečelić-Tomin M., Kerkez Đ., Dalmacija B., Krčmar D., Maletić S., Varga N. (2017) Identifikacija značajnih pritisaka i procena uticaja ispuštanja otpadnih voda na kvelitet vode reke Krivaje, Hemijska industrija, 71(5), 407-418. ISSN 0367-598X.
 5. Krčmar D., Dubovina M., Grba N., Pešić V., Watson M., Tričković J., Dalmacija B. (2017) Distribution of organic and inorganic substances in the sediments of the “Great Bačka Canal”, a European environmental hotspot. Science of the Total Environment 601–602, 833–844.

OSTALO

 • Učestvovala je u realizaciji više od 50 projekata i studija.
 • Tehnički je rukovodilac akreditovane Laboratorije za hemijska ispitivanja životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija”.
 • Član je organizacionog odbora Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija”.
 • Član je organizacionog odbora Škole za zaštitu živote sredine “Water Workshop”.
 • Član je stručnih asocijacija: IWA – International Water Association; IWA Groundwater mamangement Group, Srpsko hemijsko društvo, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.