dr Stanislava Olić Ninković

Naučni saradnik

 

Katedra za metodiku nastave hemije

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 9/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2732

e-mail: stanislava.olic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 55331768100

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0062-0384

Obrazovanje

 • 2016. Doktor metodike nastave, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008. Diplomirani hemičar – profesor hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska zvanja

 • 2018. Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2014-2018. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011-2014. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

 • Metode i tehnike učenja hemije
 • Primena multimedije u nastavi
 • Ekohemijsko obrazovanje
 • E-učenje
 • Savremene obrazovne tehnologije u nastavi hemije.

Udžbenici

 • Adamov, J., Makivić, N., Olić, S. Hemija za 7. razred osnovne škole, Gerundijum, Beograd, 2012.
 • Adamov, J., Makivić, N., Olić, S. Laboratorijske vežbe sa zadacima iz hemije za 7. razred osnovne škole, Gerundijum, Beograd, 2012.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Metodika nastave hemije
 • Primena multimedije u nastavi
 • Elektronsko učenje i učenje na daljinu
 • Rad sa darovitim učenicima.

ODABRANI PROJEKTI

 • Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2018-2019)
 • Funkcionalni, funkcionaliyovani i usavršeni nano materijali, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2015-2016).

ODABRANE REFERENCE

 1. Olić, S., Adamov, J., (2018): The relationship between learning styles and students chemistry achievement. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. doi: 1020450/mjcce.2018.1400.
 2. Olić, S., Adamov, J. (2018): Pristupi učenju kod studenata hemije. Pedagogija.
 3. Olić, S., Adamov, J. (2017): Nastavne strategije i učeničko postignuće u hemiji. Nastava i vaspitanje. doi: 5937/nasvas1701055o.
 4. Оlić, S., Ninković, S., Adamov, J. (2016): Adaptation and empirical evaluation of the questionnaire on students’ motivation towards science learning. Psihologija. doi: 2298/PSI1601051O.
 5. Olić, S., Adamov, J. (2016): Relationship between Learning Styles Grammar Students and School Achievement. Teme – Časopis za Društvene Nauke. doi: 10.22190/TEME1604223O.

OSTALO

 • Stipendija za doktorske studije koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Srbija (2012-2015).