dr Snežana Babić-Kekez

Vanredni profesor

 

Katedra za metodiku nastave hemije

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 17/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2761

e-mail: snezana.babic-kekez@dh.uns.ac.rs

SCOPUS ID: 55173431400, 56566792100

Obrazovanje

 • 2008. Doktor pedagoških nauka, Filozofski fakultet, Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija.
 • 2000. Magistar nauka, upravljanje i organizacija sistemom obrazovanja Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 1985. Diplomirani Profesor pedagogije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska zvanja

 • 2017.-         Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2012-2017. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2013-2014. Docent, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2009-2012. Docent, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Pedagogija
 • Didaktika
 • Metodologija pedagoških istraživanja
 • Pedagoška etika
 • Vrednovanje nastave, nastavnika i učenika
 • Obavezno obrazovanje u svetu i u Srbiji

Udžbenici

 • Babić-Kekez, S.; Tasić, I., Didaktika, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet, Zrenjanin, 2012.
 • Babić-Kekez,S.; Perić-Prkosovački, B., Osnovi pedagogije, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, 2014.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Obrazovne politike
 • Populaciona edukacija
 • Razvoj pedagoške kulture roditelja.

ODABRANI PROJEKTI

 • Pedagoški pluralizam kao osnova strategije obrazovanja OI179036, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019);
 • TEMPUS: Modernising Teacher Education in a European Perspective, UNS, Filozofski fakultet, 2010;
 • TEMPUS: CYW, UNS, Filozofski fakultet, (2010-2013);
 • Inkluzija Roma u srednje škole u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, Vlada APV, Novi Sad, Roma Education Fund, Budapest , (2007-2011).

ODABRANE REFERENCE

 1. Babić-Kekez, S. (2016): Prilozi za obrazovne politike, VŠOV, Vršac, str.161, monografija, ISBN 978-86-7372-238-2 UDK37.014.5 (497.11) 37.014.5 (497.1);
 2. Babić-Kekez, S. (2009): Obrazovne potrebe u funkciji razvoja kompetencija za odgovornim roditeljstvom, Vršac, VŠSSOV, str. 197, monografija, ISBN:978-86-7372-105-7; UDK:37.018.1;
 3. Babić-Kekez,S. (2012): A School’s Role In The Population Policy Implementation Program, Didactica Slovenica, 27/2012, 158-171;
 4. Babić-Kekez, S. (2013): Razvoj pedagoške kulture roditelja, Novi Sad, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Vol.142, No 1/2013, str. 119-128. ISSN: 0352-5732DOI: 10.2298/ZMSDN1342125B (UDK: 37.018.262;
 5. Hrin,T.; Milenković, D.;Babić-Kekez, S.;Segedinac, M. (2014): Application of Systematic Approach in Initial Teaching of Chemistry: Learning the Mole Concept, Croatian Journal of Education, Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, Vol.16; Sp.Ed.No.3/2014, pages: 175-209. ISSN 1848-5189 (Print) ISSN 1848-5197 (On line) (UDK): 371 (05).

OSTALO

 • Član Saveta za obrazovanje AP Vojvodine, (2002 – 2013);
 • Sekretar Komisije za izradu Strategije razvoja visokog obrazovanja u AP Vojvodini, AP Vojvodine, (2003 – 2008);
 • Predsednica Odbora za obrazovanje HNV, (2010 – 2012);
 • Član Upravnog odbora Fondacije za rešavanje stambenih pitanja mladih naučnih radnika Univerziteta u Novom Sadu, (2006-2010);
 • Predsednica Komisije za vaspitanje i opšta pitanja nastave, Program Ministarstva prosvete RS za akreditaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u prosveti, (2010-2015.)
 • Član Upravnog odbora Pedagoškog društva Vojvodine, (2010 – );
 • Član uredništva naučnog časospisa „Pedagoška stvarnost“, Novi Sad, (2016 – );
 • Član radne grupe za izradu Nacrta Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja, (2001);
 • Član radne grupe za izradu Nacrta Zakona o obrazovanju odraslih (2011 – 2012);
 • Član odbora za realizaciju projekta „400 mladih istraživača“ AP Vojvodine, (2004- 2006);
 • Član Društva pedagoga Srbije, (1994 -);
 • Član Pedagoškog društva Vojvodine, član Izdavačkog saveta (1994 – );
 • Član Komisije za izbor učesnika Univerzitetskog programa radne prakse u pokrajinskim organima uprave, (2004 – 2010), OEBS;
 • Koordinator za Vojvodinu stručnog tima u projektu „Škola bez nasilja“, UNICEF, (2009 – 2012);
 • Član Naučnog odbora i Programskog odbora Međunarodne konferencija „ITRO“, Tehnički fakultet,Zrenjanin, (2009 – 2018).