DSC_1515(1)

др Саша Хорват

Ванредни професор

 

Kатедра за методику наставе хемије

 

KОНТАKТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Kабинет: 17/V

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Тел:+ 381 21 485 2735

е-маил: sasa.horvat@dh.uns.ac.rs


SCOPUS Autor ID: 55331619700

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4744-0375

 

Образовање

 • 2018. Доктор наука – методика наставе, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011. Мастер хемичар, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2009. Дипломирани хемичар-професор хемије, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

академска звања

 • 2024: Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 2019-2024 Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 2009-2019. Самостални стручнотехнички сарадник за рад у лабораторијама или центрима за организацију наставе, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.

Настава и курсеви

 • Историја природних наука
 • Историја хемије
 • Школски огледи у настави хемије
 • Дидактика високошколске наставе хемије

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Kогнитивна комплексност
 • Триплетни модел репрезентације знања
 • Системички приступ учењу и обучавању.

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Horvat, S., Mihajlović, J., Rončević, T.,Rodić, D. (2021). Procedure for the assessment of cognitive complexity: Development and implementation in the topic “Hydrolysis of Salts”. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 40(1), 119–130.
 2. Horvat, S. (2020) The role of complexity in teaching. Problems of Education in the 21st Century, 78(6), 881-883. DOI: /10.33225/pec/20.78.881
 3. Horvat, S., Rončević, T., Arsenović, D., Rodić, D., Segedinac, M. (2020). Validation of the Procedure for the Assessment of Cognitive Complexity of Chemical Technology Problem Tasks. Journal of Baltic Science Education, 19(1), 64–75. doi: 10.17344/acsi.2017.4139
 4. Segedinac, M., Horvat, S., Rodić, D., Rončević, T., Savić, G. (2018): Using knowledge space theory to compare expected and real knowledge spaces in learning stoichiometry. Chemistry Education Research and Practice. 19: 670–680.
 5. Horvat, S., Rodić, D. D., Segedinac, D. & Rončević,T. N. (2017). Evaluation of Cognitive Complexity of Tasks for the Topic Hydrogen Exponent in the Solutions of Acids and Bases. Journal of Subject Didactics, 2(1), 33–45

ОСТАЛО

 • Помоћник директора Департмана од новембра 2022
 • Председник Kомисије за спровођење испита за лиценцу наставника хемије Министарства просвете, науке и технолошког развоја
 • Члан уредништва часописа Problems of Education in the 21st Century
 • Члан уредништва часописа J-PEK
 • Члан организационог одбора домаћих научних скупова
 • Члан Српског хемијског друштва
 • Члан Друштва предметних дидактичара Србије
 • Члан радне групе за израду општих стандарда постигнућа за крај општег средњег образовања и средњег стручног образовања (Пројекат државне матуре 2018-2021).