др Јасна Адамов

Редовни професор

Kатедра за методику наставе хемије

 

KОНТАKТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Kабинет: 9/В

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Тел:+ 381 21 485 2732

е-маил: jasna.adamov@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 6602213193

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1932-4326

Образовање

 • 2004. Доктор хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2000. Магистар хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1988. Дипломирани инжењер хемије биоорганског смера, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

академска звања

 • 2015: Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2010-2015. Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2005-2010. Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 1999-2005. Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 1994-1999. Асистент-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.

Настава и курсеви

 • Методе и технике учења хемије
 • Примена мултимедије у настави
 • Екохемијско образовање
 • Е-учење
 • Савремена образовна технологија у настави хемије
 • Методика наставе хемије у раду с даровитим ученицима
 • Одабрана поглавља екохемијског образовања
 • Методе и технике учења хемије – виши курс
 • Е-учење у хемијском образовању
 • Методика наставе хемије у раду с даровитим ученицима – одабрана поглавља.

Уџбеници

 • Адамов, Ј., Методика наставе хемије у раду с даровитим ученицима, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2015.
 • Адамов, Ј., Андријевић, Љ., Борота, Ј., Ћебовић, Т., Kатанић, Ј., Милошевић-Тошић, М., Орос, Ј., Поповић, М., Стојчевић, Ј., Практикум медицинске биохемије и хемије (за студенте медицине, стоматологије, фармације и здравствене неге), Нови Сад: Медицински факултет, 2013.
 • Војиновић-Милорадов, М., Адамов, Ј., Тепавчевић, С., Цалцулатионс ин Медицал Цхемистрy Wитх Солутионс анд Еxпланатионс, Медицински факултет, Нови Сад, 1998.
 • Адамов, Ј., Макивић, Н., Олић, С., Хемија за седми разред, Герундијум, Београд, 2012.
 • Адамов, Ј., Макивић, Н., Олић, С., Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред, Герундијум, Београд, 2012.
 • Адамов, Ј., Ђурђевић, Р., Kаламковић, С., Хемија за осми разред, Герундијум, Београд, 2012.
 • Адамов, Ј., Ђурђевић, Р., Kаламковић, С., Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за осми разред, Герундијум, Београд, 2012.

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Методика наставе хемије
 • Примена мултимедије у настави
 • Електронско учење и учење на даљину
 • Рад са даровитим ученицима
 • Екохемијско образовање.

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Kвалитет образовног система Србије у европској перспективи, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2019)
 • Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2019)
 • ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry education, Erasmus+ (2017-2019).

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Adamov, J., Olić, S. (2018) The relationship between learning styles and students’ chemistry achievement, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 37(1): 79-88.
 2. Olić, S., Ninković, S., Adamov, J. (2016) Adaptation and empirical evaluation of the questionnaire on students’ motivation towards science learning. Psihologija, 49(1): 51-66.
 3. Olić, S., Adamov, J. (2017) Nastavne strategije i učeničko postignuće u hemiji:, Nastava i vaspitanje, 66(1): 55-66
 4. Maravić M., , Ivković S., Adamov J., Segedinac M. (2014) SERBIAN SCHOOL SYSTEM AS A BARRIER TO THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL AWARENESS, New Educational Review, 36(2): 229-239
 5. Adamov J., Segedinac M., Ković M., Olić S., Horvat S. (2012) New Educational Review, 28(2): 153-164.

ОСТАЛО

 • Награда за најбољег професора Департмана за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду (2012)
 • Члан надзорног одбора Друштва предметних дидактичара Србије
  Члан Програмске комисије за хемију Истраживачке станице Петница
 • Члан Kомисије за таленте Покрајинског секретаријата за спорт и омладину АП Војводине
 • Члан Радне групе за имплементацију електронског образовања у високом школству у Србији
 • Kоординатор тима за оцену квалитета наставе Департмана за хемију, биохемију и зашиту животне средине ПМФ
 • Kоординатор тима за безбедност и заштиту на раду Департмана за хемију, биохемију и зашиту животне средине ПМФ
 • Члан Српског хемијског друштва – Хемијског друштва Војводине.