Maletic sajt

др Снежана Малетић

Редовни професор

 

 

Kатедра за хемијску технологију и заштиту животне средине

 

KОНТАKТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Kабинет: 3/V

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Тел:+ 381 21 485 2727

e-mail: snezana.maletic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID:57194950912

ORCID: https:// http://orcid.org/0000-0002-5026-3365

Образовање

 • 2010. Доктор хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. Дипломирани хемичар, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.

академска звања

 • 2021: Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2016-2021. Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2011-2016. Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 2008-2011. Истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 2005-2008. Истраживач-приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003-2005. Уговор о делу за извођење наставе, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду.

Настава и курсеви

 • Извори и контрола загађивања животне средине
 • Заштита земљишта
 • Чврст отпад
 • Ремедијационе технологије
 • Примена ААС и ИЦП-МС у анализи животне средине
 • Хроматографске методе у анализи животне средине
 • Опасан отпад
 • Ремедијациони процеси.

Уџбеници

 • Малетић С., Далмација М., Далмација Б., Бечелић-Томин М., Рончевић С., Kрчмар Д., Kеркез Ђ. Извори и контрола загађивања животне средине, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2017.
 • Далмација Б., Малетић С., Kрчмар Д., Далмација М., Томашевић Д., Угарчина Перовић С., Пешић В. Практикум из заштите вода II део, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2014.
 • Далмација М., Малетић С., Агбаба Ј., Далмација Б., Молнар Ј., Угарчина Перовић С., Томашевић Д. Практикум из квалитета воде за пиће, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2013.
 • Далмација М, Малетић., Далмација Б. Практикум из заштите вода I део, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2013.

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Ремедијационе технологије
 • Биодоступност и биодеградабилност органских контаминаната, хемијска процена ризика
 • Анализа воде, седимента и землишта
 • Хемијска процена ризика у животној средини.

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2019)
 • Испитивање механизма транспорта загађујућих материја и развој метода ин-ситу и еx-ситу ремедијације у зони обалске филтрације, као подлога имплементацији Стратегије водоснабдевања и заштите вода АП Војводине, Покрајински секретаријат за високо образовање и научно истраживачку делатност Аутономне покрајине Војводине, Србија (2016-2019)
 • Cross-border cooperation in Development of new materials for application in environmentally friendly technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border regions, Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programmeе (2011-2013).

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Grgić, M., Maletić, S., Beljin, J., Kragulj Isakovski, M., Rončeić, S., Tubić, A., Agbaba, J. (2019): Lindane and hexachlorobenzene sequestration and detoxification in contaminated sediment amended with carbon-rich sorbents. Chemosphere. 220: 1033-1040.
 2. Maletić, S., Beljin, J., Rončević, S., Grgić, M., Dalmacija, B. (2018): Review State of the art and future challenges for polycyclic aromatic hydrocarbons is sediments: sources, fate, bioavailability and remediation techniques. Journal of Hazardous Materials. 365: 467-482.
 3. Maletić, S., Murenji, S., Agbaba, J., Rončević, S., Kragulj Isakovski, M., Molnar Jazić, J., Dalmacija, B. (2018): Potential for anaerobic treatment of polluted sediment. Journal of Environmental Management. 214: 9-16.
 4. Mihajlović, M., Petrović, J., Maletić, S., Kragulj Isakovski, M., Stojanović, M., Lopičić, Z., Trifunović, S. (2018): Hydrothermal carbonization of Miscanthus × giganteus: Structural and fuel properties of hydrochars and organic profile with the ecotoxicological assessment of the liquid phase. Energy Conversion and Management. 159: 254-263.
 5. Grba, N., Krčmar, D., Kragulj Isakovski, M., Molnar Jazić, J., Maletić, S., Pešić, V., Dalmacija, B. (2016): Priority substances in sediments of the “Carska Bara” special nature reserve, a natural scientific research area on the UNESCO list. Journal of Environmental Management. 182: 149-159.

ОСТАЛО

 • Kоаутор више од 100 публикација, од чега је више од 30 публиковано у часописима од међународног значаја
 • Од 2012 године је шеф Лабораторије за хемијска испитивања животне средине „др Милена Далмација“ акредитоване према ИСО 17025 стандарду
 • Руководилац једног регионалног краткорочног пројекта: Потенцијал искоришћења биомасе за секвестрацију органских полутаната у земљишту/седименту финансираног од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно истраживачку делатност Аутономне покрајине Војводине
 • Сарадник на 10 пројеката који су финансирани од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, 5 пројекта финансирана од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно истраживачку делатност Аутономне покрајине Војводине и 7 међународних пројекта (ФП5, ФП6, ЕУРЕKА, ИПА, ТЕМПУС, ЕРАЗМУС)
 • Учествовала је у више од 50 пројеката и студија рађених за потребе привреде везаних за истраживање у области заштите животне средине и технологије
 • Током 2008. године у оквиру ФП6 пројекта боравила је на стручном усавршавању на Унверзитету у Абердину (Шкотска, Велика Британија), на Институту за биолошке науке и науке о животној средини
 • Члан стзручних удружења: Српско хемијско друштво, Српско друштво за заштиту вода, Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство.