PREDAVANJA

ZELENA AVANTURA


Sa nama kreni u „lov“ na zelenu, čistu planetu.

Poput pravog pustolova kreni u potragu...

Posmatraj, razmisli, složi i reši!

Budućnost planete je u tvojim rukama!