RADIONICE

DIPLOMIRANI BIOHEMIČAR

Biohemija je multidisciplinarna nauka na granici hemije, biologije, medicine i farmacije. Zanimanje biohemičara je veoma popularno kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu. Osim u razvojnim i naučno-istraživačkim laboratorijama, biohemičar svoje znanje može da primeni i u farmaceutskoj, prehrambenoj, poljoprivrednoj i kozmetičkoj industriji, u laboratorijama za klinička ispitivanja i za kontrolu kvaliteta, u forenzici, kao i u javnim službama. Zanimanja u oblasti zdravstva, biotehnologije i zaštite životne sredine su veoma aktuelna danas, a pozicije menadžera prodaje hemikalija i laboratorijske opreme, savetnika za uređenje laboratorija i nabavke opreme, inspektora bezbednosti radnog mesta, pisca i revizora naučnih radova su samo neki od mnogobrojnih primera mogućih zaposlenja nakon završenih studija biohemije.

U našim laboratorijama ćemo zajedno da:

  • napravimo prirodne kreme za ruke,
  • vidimo kako može da se napravi "voćni" sok bez voća i otkrijemo šta daje ukus nekim čokoladama,
  • utvrdimo šta se nalazi u sumnjivom uzorku cigarete,
  • ispitamo na ćelijama da li ekstrakti određenih biljaka mogu da spreče bolesti kao što su Alchajmer i kancer,
  • odredimo hemijski sastav ekstrakta lekovite biljke uz pomoć instrumentalne analize, sintetizujemo slična jedinjenja i dođemo do efikasnog leka

U okviru ovih radionica ćete kroz razne eksperimente otkriti gde sve jedan biohemičar može da radi.