LAFIB - Tim

LAFIB Tim

Adresa:
Univerzitet u Novom Sadu
Prirodno-matematički fakultet
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
Trg Dositeja Obradovića 3
21101 Novi Sad
Srbija

prof. dr Neda Mimica Dukić
redovni profesor

e-mail: neda.mimica-dukic@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852757
fax: 021 455662dr Ivana Beara
vanredni profesor

e-mail: ivana.beara@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852755dr Dejan Orčić
vanredni profesor

e-mail: dejan.orcic@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852765dr Marija Lesjak
vanredni profesor

e-mail: marija.lesjak@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852755dr Nataša Simin
docent

e-mail: natasa.simin@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852757dr Emilija Svirčev
docent

e-mail: emilija.svircev@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852769dr Filip Šibul
istraživač-saradnik

e-mail: filip.sibul@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852765ms Kristina Bekvalac
stručni saradnik za hromatografske tehnike

e-mail: kristina.bekvalac@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852765ms Tatjana Majkić
asistent

e-mail: tatjana.majkic@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852755ms Diandra Pintać
istraživač-saradnik

e-mail: diandra.pintac@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852755ms Ivana Nemeš
istraživač-pripravnik

e-mail: ivanan@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852769ms Sanja Berežni
istraživač-pripravnik

e-mail: sanja.beric@dh.uns.ac.rs
telefon: 021 4852765