LAFIB - Kontakt

dr Nataša Simin

Osoba za kontakt

E-mail: lafib@dh.uns.ac.rs
Telefon: 021 4852757
Fax: 021 454065
Adresa:
Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 3
21000 Novi Sad, Srbija

Ili kontaktirajte određenu osobu iz LAFIB tima