LAFIB - Prethodne aktivnosti

Analize za preduzeća:

 • Carnomed d.o.o., Novi Sad (proizvodnja dijetetskih suplemenata) – kvantifikacija koenzima Q10, vitamina E, rezveratrola i inulina u dijetetskim suplementima
 • Eternis, Ljubljana, Slovenija (prodaja dijetetskih suplemenata) – kvantifikacija šisandrina A i B u fitopreparatu
 • Herba d.o.o. (prodaja biljnog materijala) - određivanje sadržaja rozmarinske kiseline u biljnom materijalu
 • Koteks Viscofan, Novi Sad (proizvodnja kolagenih omotača) – određivanje sadržaja sorbinske kiseline u omotaču
 • Patent Co., Mišićevo (proizvodnja stočne hrane) – izolacija i GC-MS analiza etarskih ulja, kvantifikacija pojedinih komponenti etarskih ulja LC-MS/MS tehnikom i određivanje ukupnih tanina u biljnom materijalu
 • Esensa d.o.o., Beograd (proizvodnja dijetetskih suplemenata, medicinskih sredstava i kozmetike) - određivanje inulina u biljnom materijalu
 • BIOSS, Beograd (proizvodnja fitopreparata na bazi lekovitog bilja) - kontrola kvaliteta i optimizacija nekoliko fitopreparata
 • Hemofarm, Vršac (farmaceutska kompanija) - verifikacija metode za određivanje metabolita leka
 • Merkur plus, Bačka Palanka (proizvodnja i trgovina kožne galanterije) - kontrola kvaliteta fitopreparata na bazi kamilice
 • Forenzička analiza alkoholnih pića pod istragom za Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
 • ABAX, Subotica (proizvodnja fitopreparata na bazi lekovitog bilja) - konsultantske usluge u vezi puštanja u rad novog pogona za proizvodnju fitopreparata
 • Analize za naučno-istraživačke institucije:

  Hemijska karakterizacija i određivanje biološke aktivnosti različitih uzoroka različitih za potrebe različitih istraživačkih institucija u zemlji i inostranstvu:

  • Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
  • Farmaceutski fakultet, Beograd
  • Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
  • Tehnološki fakultet, Novi Sad
  • Medicinski fakultet, Novi Sad
  • Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac
  • Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
  • Fakultet veterinarske medicine, Beograd
  • Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd
  • Agricultural Institute of Slovenia, Ljubljana, Slovenija
  • Department of Pharmacy, Aldent University, Tirana, Albanija

Analize za fizička lica:

 • Određivanje sastava isparljivih komponenti i antioksidantne aktivnosti fitopreparata
 • Određivanje sadržaja komponenti veterinarskog fitopreparata, za potrebe registracije
 • Određivanje sastava fitopreparata (komponenti etarskog ulja i rezidua rastvarača) i njegove sposobnosti inhibicije lipidne peroksidacije
 • Određivanje koncentracije herbicida u biljnom materijalu
LAFIB