Članovi istraživačke grupe:

Kontakt osoba:

Dr Marija Sakač, redovni profesor

marija.sakac@dh.uns.ac.rs

tel: +381-21-485-2772

fax: +381-21-454-065

Rukovođenje aktuelnim projektima:

Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata

Projekat Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Broj projekta: 172021

Trajanje: 2011-2019. godine

Rukovodilac: Dr Marija Sakač, redovni profesor

Predmet istraživanja

Istraživačka grupa se bavi sintezom novih steroidnih derivata polazeći od prirodnih, pre svega, androgenih i estrogenih hormona. Dalji važan predmet istraživanja su biološka ispitivanja sintetizovanih jedinjenja. U okviru ovih istraživanja rade se ispitivanja antihormonskog i antitumorskog potencijala, koji između ostalog podrazumevaju ispitivanja: sposobnosti vezivanja sintetizovanih jedinjenja za hormonske receptore, inhibitorne aktivnosti prema odabranim enzimima koji učestvuju u steroidogenezi i antiproliferativne aktivnosti prema odabranim humanim malignim ćelijskim linijama. Takođe, grupa se bavi in silico molekularnim modelovanjem i dokingom. Efekat novosintetizovanih jedinjenja na različite in vitro model sisteme ispituje se u okviru istraživačke grupe, kao i u saradnji sa kolegama iz drugih istraživačkih grupa.

Oprema

 • Bruker Avance III 400 MHz NMR spectrometar
 • Perkin-Elmer SpectrumTwo FTIR spectrometar
 • Microwave Synthesis Sistem-CEM Discover BenchMate
 • High-pressure laboratory autoclave Roth Karlsruhe (100 mL)

Saradnja

 • Laboratorija za organsku sintezu i analizu, Departman za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu, prof. dr Niko Radulović.
 • Institut tehničkih nauka SANU, Beograd, prof. dr Nenad L. Ignjatović.
 • Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr Sanja Podunavac-Kuzmanović i prof. dr Lidija Jevrić.
 • Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic, dr Pavlína Maloy Rezacova.
 • Institute of Molecular Biology Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic, dr Lubica Urbanikova i dr Jacob Bauer.
 • Instituto de Biologia Molecular e Celular, Porto, Portugal, prof dr Vitor Costa.
 • Yale University School of Medicine, New Haven, USA, prof dr Barbara Ehrlich.
 • First Department of Medicine, University of Szeged, Szeged, Hungary, dr Mihály Szécsi.
 • Department of Pharmacodynamics and Biopharmacy, University of Szeged, Szeged, Hungary, dr István Zupkó.
 • Institute of Bioorganic Chemistry of National Academy of Sciences, Minsk, Belarus, prof. dr Sergey Usanov.

Ostalo

Članovi tima su recenzirali veliki broj naučnih radova u međunarodnim časopisima, kao što su: Steroids, Bioorganic & Medicinal Chemistry, European Journal of Medicinal Chemistry, Medicinal Chemistry Research, Journal of Receptors and Signal Transduction, Beilstein Journal of Organic Chemistry, Synthetic Communications, Molecules, International Journal of Molecular Sciences, Letters in Drug Design & Discovery, Journal of Molecular Structure, Journal of the Serbian Chemical Society, Chemical Biology & Drug Design, Current Medicinal Chemistry, Natural Product Research itd.