Redovni profesori

 1. Dr Biljana Abramovićredovni profesor
 2. Dr Jasmina Agbaba, redovni profesor
 3. Dr Jasna Adamov, redovni profesor
 4. Dr Milena Bečelić-Tomin, redovni profesor
 5. Dr Janoš  Čanadi (János Csanádi), redovni profesor
 6. Dr Božo Dalmacija, redovni profesor
 7.  Dr Tatjana Đaković Sekulić, redovni profesor
 8. Dr Aleksandar Đorđević, redovni profesor
 9. Dr Slobodan Gadžurić, redovni profesor
 10. Dr Ivana Ivančev-Tumbas, redovni profesor
 11. Dr Jelena Tričković, redovni profesor
 12. Dr Ljiljana Jovanović, redovni profesor
 13. Dr Neda Mimica-Dukić, redovni profesor
 14. Dr Mirjana Popsavin, redovni profesor
 15. Dr Velimir Popsavin, redovni profesor
 16. Dr Srđan Rončević, redovni profesor
 17. Dr Marija Sakač, redovni profesor
 18. Dr Mirjana Segedinac, redovni profesor
 19. dr Katalin Mesaroš Sečanji (Katalin Mészáros Szécsényi), redovni profesor,
 20. Dr Đenđi Vaštag (Gyöngyi Vastag), redovni professor
 21. Dr Ljiljana Vojinović Ješić, redovni profesor

Asistenti

Vanredni profesori

 1. Dr Jovana Ajduković, vanredni profesor
 2. Dr Snežana Babić Kekez, vanredni profesor
 3. Dr Ivana Beara, vanredni profesor
 4. Dr Sanja Belić, vanredni profesor
 5. Dr Ljubica Grbović, vanredni profesor
 6. Dr Vesna Despotović, vanredni profesor
 7. Dr Suzana Jovanović-Šanta, vanredni profesor
 8. Dr Branislav Jović, vanredni profesor
 9. Dr Đurđa Kerkez, vanredni profesor
 10. Dr Marijana Kragulj Isakovski, vanredni profesor
 11. Dr Dejan Krčmar, vanredni profesor
 12. Dr Marija Lesjak, vanredni profesor
 13. Dr Snežana Maletić, vanredni profesor
 14. Dr Borko Matijević ,vanredni profesor
 15. Dr Biljana Milošević, vanredni profesor
 16. Dr Jelena Molnar Jazić, vanredni profesor
 17. Dr Andrea Nikolić, vanredni profesor
 18. Dr Dejan Orčić, vanredni profesor
 19. Dr Daniela Šojić Merkulov, vanredni profesor
 20. Dr Dragana Tomašević Pilipović, vanredni profesor
 21. Dr Bojana Srećo Zelenović, vanredni profesor
 22. Dr Nataša Simin, vanredni profesor
 23. Dr Aleksandra Tubić, vanredni profesor
 24. Dr Milan Vraneš, vanredni profesor

Asistenti sa doktoratom

 1. Dr Nataša Varga, asistent sa doktoratom
 2. Dr Anita Leovac Maćerak, asistent sa doktoratom

Naučni saradnici

 1. Dr Goran Benedeković, viši naučni saradnik
 2. Dr Ivana Borišev, naučni saradnik
 3. Dr Nenad Grba, naučni saradnik
 4. Dr Danica Jović, naučni saradnik
 5. Dr Ivana Kuzminac, naučni saradnik
 6. Dr Sanja Krstić, naučni saradnik
 7. Dr Gordana Pucar Milidrag, naučni saradnik
 8. Dr Stanislava Olić Ninković,  naučni saradnik
 9. Dr Jasmina Nikić, naučni saradnik
 10. Dr Milena Rašeta, naučni saradnik

Istraživači-saradnici

 1. MSc Tamara Apostolović, istraživač-saradnik
 2. MSc Sofija Bekić, istraživač-saradnik
 3. Dr Minja Bogunović, istraživač-saradnik
 4. MSc Dunja Rađenović, istraživač-saradnik
 5. Dr Nina Finčur, istarživač-saradnik
 6. MSc Jelena Kesić, istraživač saradnik
 7. Dr Branko Kordić, istraživač-saradnik
 8. MSc Marina Lazarević, istraživać-saradnik
 9. MSc Maja Lončarski, istraživać-saradnik
 10. Dr Snežana Papović, istraživač-saradnik
 11. MSc Jovana Panić, istraživač-saradnik
 12. MSc Diandra Pintać, istraživač-saradnik
 13. MSc Kristina Tot, istraživač-saradnik
 14. MSc Maria Uzelac, istraživač-saradnik
 15. Dr Filip Šibul, istraživač-saradnik
 16. MSc Dušan Škorić, istraživač-saradnik
 17. MSc Nataša Slijepčević, istraživač-saradnik
 18. Dr Aleksandar Tot, istraživač-saradnik

Stručni saradnici

 1. MSc Kristina Bekvalac, samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima (za hromatografske tehnike)
 2. MSc Miloš Dubovina, stručni saradnik u nastavi
 3. MSc Jelena Marković, samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 4. MSc Radivoj Tomić, stručni saradnik u nastavi

Istraživači-pripravnici

 1. MSc Sanja Vasiljević, istraživač-pripravnik
 2. MSc Sanja Berežni, istraživač-pripravnik
 3. MSc Sanja Đokić, istraživač-pripravnik
 4. MSc Tajana Đurkić, istraživač-pripravnik
 5. MSc Slađana Kekezović, istraživač-pripravnik
 6. MSc Aleksandra Kulić, istraživač-pripravnik
 7. MSc Sanja Mutić (rođ. Šekuljica),istraživač-pripravnik
 8. MSc Gorana Mrđan ,istraživač-pripravnik
 9. MSc Ivana Nemeš, istraživač-pripravnik
 10. MSc Jovana Pešić, istraživač-pripravnik
 11. MSc Vidak Raičević, istraživač-pripravinik
 12. MSc Marija Ćurčić, istraživač-pripravnik
 13. MSc Marko Šolić, istraživač-pripravnik
 14. MSc Ana Tasić, istraživač-pripravnik
 15. MSc Kristiana Zrnić, istraživač-pripravnik

Stručno-tehnički saradnici za rad u laboratorijama i centrima

 1. Gordana Anušić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 2. Oto Arčon (Ottó Arcson), viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 3. Jasmina Erdei Popović, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 4. MSc Foro Ester, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 5. Silvia Kantardžić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 6. Vasiljka Keravica,  viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 7. Monika Kinka, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 8. MSc Ivana Krstić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 9. Desanka Nikitović, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 10. MSc Nemanja Nikolić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 11. Tatjana Pejović, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 12. Ninoslava Pešić, stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 13. Marijana Rajačić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 14. Marina Sabo, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 15. Srđan Stanojev, stručno -tehnički saradnik
 16. Jelena Tutić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 17. Milica Vuleković, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 18. Jelica Zorić,viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima