Redovni profesori

 1. Dr Jasmina Agbaba, redovni profesor
 2. Dr Jasna Adamov, redovni profesor
 3. Dr Ivana Beara, redovni profesor
 4. Dr Milena Bečelić-Tomin, redovni profesor
 5. Dr Janoš  Čanadi (János Csanádi), redovni profesor
 6. Dr Božo Dalmacija, redovni profesor
 7. Dr Branislav Jović, redovni profesor
 8. Dr Snežana Maletić, redovni profesor
 9.  Dr Tatjana Đaković Sekulić, redovni profesor
 10. Dr Aleksandar Đorđević, redovni profesor
 11. Dr Slobodan Gadžurić, redovni profesor
 12. Dr Ivana Ivančev-Tumbas, redovni profesor
 13. Dr Suzana Jovanović-Šanta, redovni profesor
 14. Dr Dejan Krčmar, redovni profesor
 15. Dr Jelena Tričković, redovni profesor
 16. Dr Daniela Šojić Merkulov, redovni profesor
 17. Dr Neda Mimica-Dukić, redovni profesor
 18. Dr Mirjana Popsavin, redovni profesor
 19. Dr Velimir Popsavin, redovni profesor
 20. Dr Srđan Rončević, redovni profesor
 21. Dr Marija Sakač, redovni profesor
 22. Dr Đenđi Vaštag (Gyöngyi Vastag), redovni professor
 23. Dr Ljiljana Vojinović Ješić, redovni profesor

Asistenti

Vanredni profesori

 1. Dr Jovana Ajduković, vanredni profesor
 2. Dr Snežana Babić Kekez, vanredni profesor
 3. Dr Ivana Kovačević, vanredni profesor
 4. Dr Nemanja Banić, vanredni profesor
 5. Dr Berta Barta Holló, vanredni profesor
 6. Dr Sanja Belić, vanredni profesor
 7. Dr Jelena Beljin, vanredni profesor
 8. Dr Ljubica Grbović, vanredni profesor
 9. Dr Vesna Despotović, vanredni profesor
 10. Dr Đurđa Kerkez, vanredni profesor
 11. Dr Marijana Kragulj Isakovski, vanredni profesor
 12. Dr Marija Lesjak, vanredni profesor
 13. Dr Borko Matijević ,vanredni profesor
 14. Dr Jelena Molnar Jazić, vanredni profesor
 15. Dr Andrea Nikolić, vanredni profesor
 16. Dr Dejan Orčić, vanredni profesor
 17. Dr Ksenija Pavlović, vanredni profesor
 18. Dr Mirjana Radanović, vanredni profesor
 19. Dr Dušica Rodić, vanredni profesor
 20. Dr Marko Rodić, vanredni profesor
 21. Dr Marina Savić, vanredni profesor
 22. Dr Dragana Tomašević Pilipović, vanredni profesor
 23. Dr Jovana Francuz, vanredni profesor
 24. Dr Bojana Srećo Zelenović, vanredni profesor
 25. Dr Nataša Simin, vanredni profesor
 26. Dr Aleksandra Tubić, vanredni profesor
 27. Dr Milan Vraneš, vanredni profesor

Asistenti sa doktoratom

 1. Dr Nataša Varga, asistent sa doktoratom
 2. Dr Dragana Tamindžija, asistent sa doktoratom

Naučni saradnici

 1. Dr Goran Benedeković, viši naučni saradnik
 2. Dr Sofija Bekić, naučni saradnik
 3. Dr Nenad Grba, naučni saradnik
 4. Dr Danica Jović, naučni saradnik
 5. Dr Ivana Kuzminac, naučni saradnik
 6. Dr Sanja Krstić, viši naučni saradnik
 7. Dr Gorana Mrđan, naučni saradnik
 8. Dr Gordana Pucar Milidrag, naučni saradnik
 9. Dr Stanislava Olić Ninković,  naučni saradnik
 10. Dr Jasmina Nikić, naučni saradnik
 11. Dr Milena Rašeta, naučni saradnik

Istraživači-saradnici

 1. MSc Tamara Apostolović, istraživač-saradnik
 2. MSc Sanja Berežni, istraživač-saradnik
 3. Dr Minja Bogunović, istraživač-saradnik
 4. MSc Sanja Vasiljević, istraživač-saradnik
 5. MSc Tajana Simetić, istraživač-saradnik
 6. MSc Kristiana Zrnić Tenodi, istraživač-saradnik
 7. MSc Jovana Pešić, istraživač-saradnik
 8. MSc Dunja Rađenović, istraživač-saradnik
 9. MSc Aleksandra Kulić Mandić, istraživač-saradnik
 10. MSc Sanja Mutić, istraživač-saradnik
 11. MSc Slađana Stanisavljević, istraživač-saradnik
 12. Dr Maja Vujić rođ. Lončarski, istraživać-saradnik
 13. MSc Jovana Panić, istraživač-saradnik
 14. MSc Kristina Tot, istraživač-saradnik
 15. MSc Maria Savanović, istraživač-saradnik
 16. MSc Marija Čurčić, istraživač-saradnik
 17. MSc Dušan Škorić, istraživač-saradnik
 18. MSc Marko Šolić, istraživač-saradnik
 19. Dr Nataša Slijepčević, istraživač-saradnik

Stručni saradnici

 1. MSc Kristina Bekvalac, samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima (za hromatografske tehnike)
 2. MSc Miloš Dubovina, stručni saradnik u nastavi
 3. MSc Jelena Marković, samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 4. MSc Radivoj Tomić, stručni saradnik u nastavi

Istraživači-pripravnici

 1. MSc Sabolč Bognar, istraživač-pripravnik
 2. MSc Nikolet Cako Baganj (Nikolett Cakó Bagány), istraživač-pripravnik
 3. MSc Ljubica Brenjo, istraživač-pripravnik
 4. MSc Sanja Vasiljević, istraživač-pripravnik
 5. MSc Andrijana Vukojević, istraživač-pripravnik
 6. MSc Milica Stevanović, istraživač-pripravnik
 7. MSc Marijana Janić, istraživač-pripravnik
 8. MSc Dušica Jovanović, istraživač-pripravnik
 9. MSc Jovana Jokić Govedarica, istraživač-pripravnik
 10. MSc Bojan Levovnik, istraživač-pripravnik
 11. MSc Milorad Miljić, istraživač-pripravnik
 12. MSc Sándor Farkas ,istraživač-pripravnik
 13. MSc Ljiljana Milovanović, istraživač-pripravnik
 14. MSc Aleksandra Pavlović, istraživač-pripravnik
 15. MSc Đorđe Pejin, istraživač-pripravnik
 16. MSc Nikola Radnović, istraživač-pripravnik
 17. MSc Marija Ćurčić, istraživač-pripravnik
 18. MSc Vidak Raičević, istraživač-pripravnik
 19. MSc Tijana Šestić, Istraživač-pripravnik
 20. MSc Nemanja Živanović,

  Istraživač-pripravnik

Stručno-tehnički saradnici za rad u laboratorijama i centrima

 1. Gordana Anušić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 2. MSc Anita Bereš, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 3. Oto Arčon (Ottó Arcson), viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 4. Jasmina Erdei Popović, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 5. MSc Foro Ester, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 6. Silvia Kantardžić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 7. Vasiljka Keravica,  viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 8. Monika Kinka, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 9. MSc Ivana Krstić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 10. Desanka Nikitović, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 11. MSc Nemanja Nikolić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 12. Tatjana Pejović, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 13. Ninoslava Pešić, stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 14. Marijana Rajačić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 15. Marina Sabo, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 16. Srđan Stanojev, stručno -tehnički saradnik
 17. Jelena Tutić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 18. Milica Vuleković, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 19. Jelica Zorić,viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima