Redovni profesori

 1. Dr Jasmina Agbaba, redovni profesor
 2. Dr Jasna Adamov, redovni profesor
 3. Dr Ivana Beara, redovni profesor
 4. Dr Milena Bečelić-Tomin, redovni profesor
 5. Dr Janoš  Čanadi (János Csanádi), redovni profesor
 6. Dr Božo Dalmacija, redovni profesor
 7.  Dr Tatjana Đaković Sekulić, redovni profesor
 8. Dr Aleksandar Đorđević, redovni profesor
 9. Dr Slobodan Gadžurić, redovni profesor
 10. Dr Ivana Ivančev-Tumbas, redovni profesor
 11. Dr Suzana Jovanović-Šanta, redovni profesor
 12. Dr Jelena Tričković, redovni profesor
 13. Dr Daniela Šojić Merkulov, redovni profesor
 14. Dr Neda Mimica-Dukić, redovni profesor
 15. Dr Mirjana Popsavin, redovni profesor
 16. Dr Velimir Popsavin, redovni profesor
 17. Dr Srđan Rončević, redovni profesor
 18. Dr Marija Sakač, redovni profesor
 19. Dr Đenđi Vaštag (Gyöngyi Vastag), redovni professor
 20. Dr Ljiljana Vojinović Ješić, redovni profesor

Asistenti

Vanredni profesori

 1. Dr Jovana Ajduković, vanredni profesor
 2. Dr Snežana Babić Kekez, vanredni profesor
 3. Dr Sanja Belić, vanredni profesor
 4. Dr Ljubica Grbović, vanredni profesor
 5. Dr Vesna Despotović, vanredni profesor
 6. Dr Branislav Jović, vanredni profesor
 7. Dr Đurđa Kerkez, vanredni profesor
 8. Dr Marijana Kragulj Isakovski, vanredni profesor
 9. Dr Dejan Krčmar, vanredni profesor
 10. Dr Marija Lesjak, vanredni profesor
 11. Dr Snežana Maletić, vanredni profesor
 12. Dr Borko Matijević ,vanredni profesor
 13. Dr Biljana Milošević, vanredni profesor
 14. Dr Jelena Molnar Jazić, vanredni profesor
 15. Dr Andrea Nikolić, vanredni profesor
 16. Dr Dejan Orčić, vanredni profesor
 17. Dr Dušica Rodić, vanredni profesor
 18. Dr Dragana Tomašević Pilipović, vanredni profesor
 19. Dr Jovana Francuz, vanredni profesor
 20. Dr Bojana Srećo Zelenović, vanredni profesor
 21. Dr Nataša Simin, vanredni profesor
 22. Dr Aleksandra Tubić, vanredni profesor
 23. Dr Milan Vraneš, vanredni profesor

Asistenti sa doktoratom

 1. Dr Nataša Varga, asistent sa doktoratom
 2. Dr Anita Leovac Maćerak, asistent sa doktoratom
 3. Dr Dragana Tamindžija, asistent sa doktoratom
 4. Dr Aleksandar Tot, asistent sa doktoratom

Naučni saradnici

 1. Dr Goran Benedeković, viši naučni saradnik
 2. Dr Ivana Borišev, naučni saradnik
 3. Dr Nenad Grba, naučni saradnik
 4. Dr Danica Jović, naučni saradnik
 5. Dr Ivana Kuzminac, naučni saradnik
 6. Dr Sanja Krstić, naučni saradnik
 7. Dr Gorana Mrđan, naučni saradnik
 8. Dr Gordana Pucar Milidrag, naučni saradnik
 9. Dr Stanislava Olić Ninković,  naučni saradnik
 10. Dr Jasmina Nikić, naučni saradnik
 11. Dr Milena Rašeta, naučni saradnik

Istraživači-saradnici

 1. MSc Tamara Apostolović, istraživač-saradnik
 2. Dr Sofija Bekić, istraživač-saradnik
 3. MSc Sanja Berežni, istraživač-saradnik
 4. Dr Minja Bogunović, istraživač-saradnik
 5. MSc Tajana Đurkić, istraživač-saradnik
 6. MSc Kristiana Zrnić Tenodi, istraživač-saradnik
 7. MSc Dunja Rađenović, istraživač-saradnik
 8. MSc Jelena Kesić, istraživač saradnik
 9. MSc Aleksandra Kulić Mandić, istraživač-saradnik
 10. MSc Slađana Kekezović, istraživač-saradnik
 11. MSc Marina Lazarević, istraživać-saradnik
 12. Dr Maja Lončarski, istraživać-saradnik
 13. MSc Jovana Panić, istraživač-saradnik
 14. MSc Diandra Pintać, istraživač-saradnik
 15. MSc Kristina Tot, istraživač-saradnik
 16. MSc Maria Uzelac, istraživač-saradnik
 17. MSc Dušan Škorić, istraživač-saradnik
 18. MSc Marko Šolić, istraživač-saradnik
 19. Dr Nataša Slijepčević, istraživač-saradnik

Stručni saradnici

 1. MSc Kristina Bekvalac, samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima (za hromatografske tehnike)
 2. MSc Miloš Dubovina, stručni saradnik u nastavi
 3. MSc Jelena Marković, samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 4. MSc Radivoj Tomić, stručni saradnik u nastavi

Istraživači-pripravnici

 1. MSc Sabolč Bognar, istraživač-pripravnik
 2. MSc Sanja Vasiljević, istraživač-pripravnik
 3. MSc Sanja Đokić, istraživač-pripravnik
 4. MSc Milica Ilić, istraživač-pripravnik
 5. MSc Sándor Farkas ,istraživač-pripravnik
 6. MSc Sanja Mutić, istraživač-pripravnik
 7. MSc Jovana Pešić, istraživač-pripravnik
 8. MSc Aleksandra Pavlović, istraživač-pripravnik
 9. MSc Nikola Radnović, istraživač-pripravnik
 10. MSc Marija Ćurčić, istraživač-pripravnik
 11. MSc Vidak Raičević, istraživač-pripravnik
 12. MSc Tijana Šestić, Istraživač-pripravnik

Stručno-tehnički saradnici za rad u laboratorijama i centrima

 1. Gordana Anušić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 2. Anita Bereš, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 3. Oto Arčon (Ottó Arcson), viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 4. Jasmina Erdei Popović, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 5. MSc Foro Ester, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 6. Silvia Kantardžić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 7. Vasiljka Keravica,  viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 8. Monika Kinka, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 9. MSc Ivana Krstić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 10. Desanka Nikitović, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 11. MSc Nemanja Nikolić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 12. Tatjana Pejović, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 13. Ninoslava Pešić, stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 14. Marijana Rajačić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 15. Marina Sabo, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 16. Srđan Stanojev, stručno -tehnički saradnik
 17. Jelena Tutić, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 18. Milica Vuleković, viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 19. Jelica Zorić,viši stručno-tehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima