Nataša Slijepčević sajt

Dr Nataša Slijepčević

Istraživač saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 6/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2729

e-mail: natasa.slijepcevic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.hemijskalaboratorija.rs/osoblje.html

SCOPUS Autor ID: 57194496380

Obrazovanje

 • 2013. Master hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu 
 • 2012. Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska zvanja

 • 2018: Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2015-2018. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Kvalitet vode za piće
 • Industrijski procesi
 • Zaštita voda
 • Izvori i kontrola zagađivanja životne sredine.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti sedimenta, sa akcentom na stabilizaciju/solidifikaciju teških metala u sedimentu, kao i primenu novih materijala u cilju stabilizacije sedimenta.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Slijepčević, N., Kerkez, Dj., Tomašević Pilipović, D., Bečelić-Tomin, M., Dalmacija, B., Krčmar, D. (2018): Use of two different approaches to the synthesis of nano zero valent iron for sediment remediation. Global NEST Journal. https://doi.org/10.30955/gnj.002649 
 2. Tomašević Pilipović, D., Kerkez, Dj., Dalmacija, B., Slijepčević, N., Krčmar, D., Rađenović, D., Bečelić-Tomin, M. (2018): Remediation of Toxic Metal Contaminated Using Three Types of nZVI Supported Materials. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 101(6): 725-731.
 3. Došić, A., Tomašević-Pilipović, D., Gligorić M., Dalmacija, B., Kerkez, Đ., Slijepčević, , Spasojević,  J., Obrenović Z. (2017): Green remediation of tailings from the mine using inorganic agents. Hemijska industrija. 71 (2): 155-165.
 4. Slijepčević, N., Tomašević Pilipović, D., Došić, A., Kerkez, Đ., Rađenović, D., Gligorić, M., Đorđievski, S. (2017): Efikasnost primene tehnike stabilizacije/solidifikacije na jalovinu iz Rudnika Bor. Zaštita Materijala. 58 (3): 317-322.
 5. Slijepčević, N., Tomašević Pilipović, D., Kerkez, Đ., Bečelić-Tomin, M., Krčmar, D., Rončević, S., Dalmacija, B. (2017): Characterization of Leachate from Contaminated Sediment After Treatment by Stabilization/Solidification. Water Research and Management. 7 (2): 27-31.

OSTALO

 • Nagrada za najbolje urađen diplomski rad iz oblasti hemije, biohemije i zaštite životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu koju dodeljuje fondacija “dr Milena Dalmacija i Renato Vuković” (2012)
 • Analitičar u Akreditovanoj laboratoriji za analizu životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija”
 • Sertifikat o učešću na TRAIN programima: Umrežavanje i timski rad, Prezentacione i komunikacione veštine, Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata-prirodne i tehničke nauke (2016)
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član Marketing tima Prirodno-matematičkog fakulteta (2017-2019).