VidakRaicevic

MSc Vidak Raičević

Istraživač–pripravnik

Katedra za organsku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija: 3/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Srbija

Telefon: +381 21 485 2774

E-mail: vidak.raicevic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2017. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2018. Istraživač–pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Organska hemija I
 • Hemija heterocikličnih jedinjenja.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Hemijske transformacije steroidnih hormona.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2018–).

ODABRANE REFERENCE

 1. Raičević, V., Škorić, D., Čanadi, J., Sakač, M., Radulović, N. (2018): The First Total Assignment of the 1H, 13C, and 19F NMR Spectra of Fluoxymesterone, a Steroid Medication. 20th Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users’ Meeting, Beč, Austrija
 2. Radulović, N., Raičević, V. (2018): Misidentification of an essential-oil constituent due to repeated reporting of wrong RI value: 2-methyl-2-nonen-4-one vs. 6-hydroxy-2,6-dimethyl-2,7-octadien-4-one. 40th International Symposium on Essential Oils, Niš, Srbija
 3. Raičević, V., Ajduković, J. (2018): Sinteza novih pikolin- i ferocen-funkcionalizovanih androstana. 55. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad, Srbija
 4. Raičević, V., Kuzminac, I., Sakač, M. (2017): Complete 1H and 13C NMR Spectral Assignments of Three a-substituted Ferrocenylmethyl Estra-1,3,5(10)-triene Derivatives. 19th Central and Eastern European NMR Symposium & Bruker Users’ Meeting, Temišvar, Rumunija
 5. Lasica, N., Raičević, V. (2017): Antidepressive potential of aqueous extract of common vervain (V. officinalis L. Verbenaceae) and molecular docking studies of its main components as potential antidepressive agents, 12th Young European Scientist Meeting, Porto, Portugalija

OSTALO

 • Treća nagrada za najbolje postersko saopštenje na 49. Međunarodnom simpozijumu o etarskim uljima (2018)
 • Nagrada Fonda Nenada M. Kostića za diplomski rad (2017)
 • Najbolji student Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2015/2016. godini (2016)
 • Godišnja nagrada Srpskog hemijskog društva (2016)
 • Dvomesečni boravak u laboratorijama istraživačke grupe Glycogroup na Institutu za organsku hemiju Tehnološkog univerziteta u Gracu pod mentorstvom prof. dr Tanje Vrodnig (2016)
 • Učesnik i osvajač visokih mesta na Međunarodnoj hemijskoj olimpijadi za studente (Teheran, Iran, 2017), Četvrtog međunarodnog takmičenja iz organske hemije (Bejrut, Liban, 2016), Primatijade (Šiofok, Mađarska, 2015) i Međunarodne hemijske olimpijade (Vašington, SAD, 2012)
 • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za naučni i stručni rad studenata u školskoj 2015/2016. godini
 • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u toku studija (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015)
 • Član Komisije Srpske hemijske olimpijade i Republičke stručne komisije za sprovođenje takmičenja iz hemije za srednje škole
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Stručni saradnik seminara hemije Istraživačke stanice Petnica.