slaven

MSc Slaven Tenodi

Asistent

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13a/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

e-mail: slaven.tenodi@dh.uns.ac.rs

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8073-8915

Obrazovanje

 • 2015-do danas. Doktorant nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015. Master analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Diplomirani analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2018. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016-2018. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

 • Osnove hemijske tehnologije
 • Tehnologija zaštite životne sredine
 • Monitoring životne sredine
 • Ekoinžinjering.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Procena uticaja deponija komunalnog otpada na životnu sredinu
 • Monitoring i remedijacija podzemnih voda.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Razvoj modela za prioritizaciju deponija za zatvaranje i sanaciju u AP Vojvodini na osnovu procene rizika na životnu sredinu, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2020)
 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Krčmar, D., Tenodi, S., Grba, N., Kerkez, Dj., Watson, M., Rončević, S., Dalmacija B. (2018): Preremedial assessment of the municipal landfill pollution impact on soil and shallow groundwater in Subotica, Serbia. Sci. of Tot. Environ. 615: 1341-1354.
 2. Tenodi, S., Dalmacija, B., Rončević, S., Kerkez, Dj., Spasojević, J., Dubovina, M., Krčmar, D. (2017): Pregled modela za prioritetizaciju deponija za zatvaranje i sanaciju na osnovu procene rizika na životnu sredinu. 47. Konferencija – Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad; Pirot, Srbija; ISBN-978-86-82931-80-5, Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo (Beograd), p.185-189.
 3. Tenodi, S., Krčmar, D., Rončević, S., Varga, N., Pešić, V., Zrnić, K., Dalmacija, B. (2018): Primena prilagođenog indeksa zagađenja podzemnih voda (LWPI) u cilju monitoringa neuređene deponije. 48. Konferencija – Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad; 27-29.03.2018., Brzeće, Srbija; ISBN 978-86-82931-83-6, Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo (Beograd), pp.198-202, Zahvalnica: APV 142-451-2525/2017-01.

OSTALO

 • Analitičar u Akreditovanoj laboratoriji za analizu životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija”
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Stipendista doktorskih studija zaštite životne sredine na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2016-2018)
 • Učešće u Otvorenim vratima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2015-do danas).