Sladjana kekezovic

MSc Slađana Kekezović

Istraživač-pripravnik

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija: 11/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2767

e-mail: sladjanak@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2016-danas. Doktorske studije biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2014. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2016-danas. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

Nastava i kursevi

 • Hemija prirodih proizvoda
 • Hemoenzimske transformacije
 • Metabolizam lekova I ksenobiotika

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza biološki aktivnih jedinjenja
 • Dizajn i razvoj novih biološki aktivnih jedinjenja

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citototoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva