Sanja Vasiljevic

MSc Sanja Vasiljević

Istraživač pripravnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13a/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

e-mail: sanja.vasiljevic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2018.-  Doktorske akademske studije zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2018. Master hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2017. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

  • 2019. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

  • Mikroplastika u životnoj sredini

ODABRANI PROJEKTI

  1. Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)

ODABRANE REFERENCE

  1. Lončarski M., Tubić A., Vasiljević S., Agbaba J. (2019) Razvoj metode izolovanja mikroplastike iz čvrstih uzoraka, Knjiga radova i abstrakata VII memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija”, 01-03.04.2019. Novi Sad, Srbija, ISBN: 978-86-7031-510-5, Izdavač: Prirodno-matematički fakultet (Novi Sad), S-04.

OSTALO

  • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2014-2018)
  • Učešće u Memorijalnom naučnom skupu iz zaštite životne sredine u realizaciji Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine
  • Učešće u radionicama Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine kao što su Otvorena vrata, Hemijski vikend i Festival nauke.