Marija Curcic

MSc Marija Ćurčić

Istraživač pripravnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2712

e-mail: marija.curcic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

  • 2018. Master hemičar –  kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
  • 2017. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

  • 2019. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

  • Zaštita voda

ODABRANI PROJEKTI

  1. Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)

ODABRANE REFERENCE

  1. Ćurčić, M.,  Kerkez, Đ.,  Bečelić-Tomin, M., Tomašević-Pilipović, D., Slijepčević, N., Kordić, B., Kulić, A. (2017)  Karakterizacija efluenta boje BBR nakon primene Fenton procesa uz upotrebu zeleno sintetisanog nZVI, Knjiga radova – V Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent Dr Milena  Dalmacija“,  31.03-01.04.2017. Novi  Sad; V-12.
  2. Ćurčić, M., Beljin, J., Maletić, S., Rončevic, S., Pucar, G., Slijepčević, N., Krčmar, D., Pešić, V., Dalmacija, B. (2016) Procena kvaliteta sedimenta reke Krivaje, Knjiga abstrakta II međunarodne naučne studentske konferencije zaštite životne sredine, 18-22. maj, Beograd, 41-42.

OSTALO

  • Bila je stipendista Ministarstva prosvete za 2014/2015, 2015/2016 i 2017/2018 školsku godinu.
  • Dobitnik je stipendije fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“ za najboljeg studenta na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Departmana za hemiju biohemiju i zaštitu životne sredine.
  • U toku studija bila je angažovana na raznim radionicama i skupovima u cilju promovisanja fakulteta i nauke, kao što su Festival nauke, Hemijski vikend, Noć istraživača.