Uzelac_new

MSc Maria Uzelac

Istraživač-pripravnik

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 32/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2754

e-mail: maria.uzelac@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: https://personal.pmf.uns.ac.rs/maria.uzelac/

Obrazovanje

 • 2016-danas, Doktorske akademske studije hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2016. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.
 • 2015. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 •  

akademska i naučna zvanja

 • 2017-danas, Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Osnovi instrumentalne analize
 • Statistička obrada rezultata u hemiji
 • Hemometrika

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Istraživanja iz oblasti analitičke hemije i hemije okoline, fotolitička i fotokatalitička razgradnja farmakološki aktivnih jedinjenja u vodenoj sredini korišćenjem različitih tipova katalizatora, kinetičke metode analize.

ODABRANI PROJEKTI

 • Razvoj metoda praćenja i uklanjanja biološki aktivnih supstanci u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Poređenje fotokatalitičke efikasnosti Zr/Fe3O4 i Si/ZrO2 nanoprahova u razgradnji biološki aktivnih jedinjenja prisutnih u životnoj sredini primenom simuliranog sunčevog zračenja, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2017-2018).

ODABRANE REFERENCE

 1. Abramović, B.F., Uzelac, M.M. (2018): Effects of electron acceptors and radical scavengers on the kinetics of photodegradation of ceftriaxone under simulated solar irradiation. The 17th Young Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering, 5.-7. decembar, Beograd, Srbija, str. 65.
 2. Abramović, B.F., Uzelac, M.M. (2018): Comparative study of degradation efficiency of ceftriaxone in ultrapure and natural water using different types of irradiation. Sixth Conference of the Young Chemists of Serbia, oktobar, Beograd, Srbija, str. 103.
 3. Abramović, B.F., Uzelac, M.M., Banić, N.D. (2018): Indirektna fotoliza i fotokatalitička efikasnost novosintetisanih ZrO2/Fe3O4 nanoprahova u razgradnji ceftriaksona primenom simuliranog sunčevog zračenja. LV Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 8.- jun, Novi Sad, Srbija, str. 58.
 4. Abramović, B., Uzelac, M., Banić, N. (2017): Removal of ceftriaxone from water using different types of commercial TiO2 and newly synthesized ZrO2/Fe3O4 The 16th Young Researchers’ Conference: Materials Science and Engineering, 6.-8. decembar, Beograd, Srbija, str. 23.
 5. Uzelac, M., Finčur, N., Šćepanović, M., Abramović, B. (2016): The kinetics of photocatalytic degradation of amitriptyline and alprazolam using TiO2 nanopowders doped with tungsten. 23th Young Investigators’ Seminar on Analytical Chemistry, YISAC 2016, 28. jun-1. jul, Novi Sad, Srbija, str. 52.

OSTALO

 • Stipendija fonda za mlade talente ,,Dositeja“ (2014-2016).
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za 2015. godinu za izuzetan uspeh u toku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2015).
 • Fakultetska i Univerzitetska nagradu za postignut uspeh u toku studija (2012, 2013, 2014) kao i nagrada za završene studije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (2015).
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za osnovne studije (2011-2014).
 • Specijalna nagrada za nadarene studente, opštine Vrbas (2012)
 • Član je Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine (2015-)
 • Član organizacionog odbora 55. Savetovanja Srpskog hemijskog društva održanog u Novom Sadu (2018) 
 • Učesnik simpozijuma CONNECT 2.0, Tuzla i Neum (2018)

Kursevi usavršavanja:

 • Januar 2018 – Seminar o recenziranju za istraživače;
 • Oktobar 2017 – Seminar o korišćenju Kobson servisa;
 • Oktobar 2017 – Train – Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata – tehničke, prirodne i životne nauke;
 • Novembar 2016 – Train – Preduzetničke veštine.
Close Menu