Diandra Pintac

MSc Diandra Pintać

Istraživač-saradnik

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija: 12/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2755

e-mail: diandra.pintac@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.dh.uns.ac.rs/lafib/

SCOPUS Autor ID: 57193127966

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0949-6092

Obrazovanje

 • 2014-danas. Doktorske studije biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2014. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2017-danas. Istraživač saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2014-2017. Istraživač pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Biohemija antioksidantnih sistema
 • Ćelijske kulture u biohemiji
 • Prirodni antioksidansi
 • Biohemija lekovitog bilja.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Procena bioloških aktivnosti sekundarnih biomolekula biljaka

ODABRANI PROJEKTI

 • Biološki aktivni prirodni proizvodi kao potencijalni izvori novih lekova i dijetetskih suplemenata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Biološki aktivne komponente i lekoviti potencijal funkcionalne hrane gajene u Vojvodini, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Pintać, D., Majkić, T., Torović, Lj., Orčić, D., Beara, I., Simin, N., Mimica-Dukić, N., Lesjak, M. (2018): Solvent selection for efficient extraction of bioactive compounds from grape pomace. Industrial Crops and Products. 111: 379–
 2. Lesjak, M., Beara, I., Simin, N., Pintać, D., Majkić, T., Bekvalac, K., Orčić, D., Mimica-Dukić, N. (2018): Antioxidant and anti-inflammatory activities of quercetin and its derivatives. Journal of Functional Foods. 40: 68–75.
 3. Beara, I., Torović, Lj., Pintać, D., Majkić, T., Orčić, D., Mimica-Dukić, , Lesjak, M. (2018): Polyphenolic profile, antioxidant and neuroprotective potency of grape juices and wines from Fruška Gora region (Serbia). International Journal of Food Properties. 20: S2552-S2568.
 4. Zeković, Z., Pintać, D., Majkić, T., Vidović, S., Mimica-Dukić, N., Teslić, N., Versari, A., Pavlić, B. (2017): Utilization of sage by-products as raw material for antioxidants recovery – Ultrasound versus microwave-assisted extraction. Industrial Crops and Products. 99: 49-59.

OSTALO

 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija iz oblasti hemije (2014)
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva namenjeno najboljim diplomiranim studentima hemije i hemijske tehnologije na Univerzitetima u Srbiji (2014)
 • Stipendija „Dositeja” za 400 najboljih studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova, koju dodeljuje Fond za mlade talente čiji je osnivač Vlada Republike Srbije (2013/2014)
 • Stipendija „Dositeja” za 1000 najboljih studenata završnih akademskih studija, koju dodeljuje Fond za mlade talente čiji je osnivač Vlada Republike Srbije (2012/2013)
 • Nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u toku studiranja (2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014)
 • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za uspeh u šk. 2009/10. godini (2011)
 • Studijski boravak na Univerzitetu Radboud u Nijmegenu, Holandija (2017)
 • Studijski boravak na Hemijskom i Farmaceutskom fakultetu, Univerzitet u Regensburgu, Nemačka (2017)
 • Studijski boravak na Institutu za Molekularnu Biotehnologiju, TU Grac, Austrija (2013)
 • Član Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine, Biohemijskog društva Srbije i Međunarodne asocijacije za proučavanje lekovitog bilja: Society for Medicinal Plant and Natural Products Research (GA).