dr Tamara Rončević Docent

dr Tamara Rončević Docent   Katedra za metodiku nastave hemije   KONTAKT Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Kabinet: 17/V Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3 21000 Novi Sad, Republika Srbija Tel:+ 381 21 485 2735 e-mail: tamara.hrin@dh.uns.ac.rs SCOPUS Autor ID: 56461307400 ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7141-1745 Obrazovanje 2015. Doktor nauka – metodika nastave Prirodno-matematički … Continue reading dr Tamara Rončević Docent