dr Suzana Apostolov

Docent

 

Katedra za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 16/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2781

e-mail: suzana.apostolov@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 55553070800

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1215-669X

Obrazovanje

 • 2014. Doktor hemijskih nauka, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
 • 2007. Diplomirani hemičar – biohemija, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia.

akademska i naučna zvanja

 • 2017-danas, Docent, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
 • 2015-2017. Naučni saradnik, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
 • 2012-2015. Istraživač-saradnik, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
 • 2011-2012. Istraživač-pripravnik, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia.

Nastava i kursevi

 • Analitička hemija I
 • Analitička hemija II
 • Praktikum iz Analitičke hemije.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Proučavanje retencionih i solvatohromnih svojstava novosintetisanih potencijalno biološki aktivnih organskih jedinjenja.

ODABRANI PROJEKTI

 • Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2010-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Vastag, Gy., Apostolov, S., Matijević, B., Assaleh, F. (2018): Multivariate assessment of azo dyes’ biological activity parameters. Journal of Chromatography B. 1084: 141-149.
 2. Vastag, Gy., Apostolov, S., Matijević B., Djaković-Sekulić, T. (2016): Structure-interaction relationship study of N-(4-phenylsubstituted) cyanoacetamides by multivariate methods. Journal of Chemometrics. 30: 210-216.
 3. Matijević B., Vaštag, Đ., Apostolov, S., Milčić, M., Marinković, A., Petrović S. (2015): N-(substituted phenil)-2-chloroacetamides: LSER and LFER study. Arabian Journal of Chemistry. doi: 10.1016/j.arabjc.2015.09.008.
 4. Apostolov, S., Vastag, Gy., Matijević B., Petrović S. (2015):Chromatographic and Computational Assessment of Potential Biological Activity of N-(Substituted Phenyl)-2-Chloroacetamides Applying Multivariate Methods. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 38: 1691-1698.
 5. Vastag, Gy., Apostolov, S., Perišić-Janjić, N., Matijević B. (2013): Multivariate analysis of chromatographic retention data and lipophilicity of phenylacetamide derivatives. Analytica Chimica Acta. 767: 44-49.

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva–Hemijskog društva Vojvodine (SHD-HDV).