papovic

dr Snežana Papović

Istraživač saradnik

 

Katedra za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 26/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2751

e-mail: snezana.papovic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: 

https://www.researchgate.net/profile/Snezana_Papovic

SCOPUS Autor ID: 55900707000

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3102-991X

Obrazovanje

 • 2018. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2013. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2012. Diplomirani hemičar – biohemija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

akademska i naučna zvanja

 • 2017-danas, Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2014-2017. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Analitička hemija I
 • Analitička hemija II
 • Analitika sportskih suplemenata
 • Kompleksi u Analitičkoj hemiji.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Elektroliti u litijum-jonskim baterijama
 • Sinteza i ispitivanje fizičko-hemijskih i solvatacionih svojstava novih biološki aktivnih supstanci u obliku jonskih tečnosti.

ODABRANI PROJEKTI

 • Pristupi održivosti i zelene hemije u razvoju analitičkih metoda i skladištenju energije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Nove tečne formulacije za popravku strukture obradivog zemljišta i njihov uticaj na rast i prinos odabranih biljnih vrsta od značaja za održivi razvoj Autonomne Pokrajne Vojvodine, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2018-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Papović, S., Gadžurić, S., Bešter-Rogač, M., Jović, B., Vraneš, M. (2018): A systematic study on physicochemical and transport properties of imidazolium-based ionic liquids with γ-butyrolactone. The Journal of Chemical Thermodynamics. 116: 330-340.
 2. Papović, S., Cvjetićanin, N., Gadžurić, S., Bešter-Rogač, B., Vraneš, M. (2017): Physicochemical and electrochemical characterisation of imidazolium based IL + GBL mixtures as electrolytes for lithium-ion batteries. Physical Chemistry Chemical Physics. 19: 28139-28152.
 3. Vraneš, M., Ostojić, S., Tot, A., Papović, S., Gadžurić, S. (2017): Experimental and computational study of guanidinoacetic acid self-aggregation in aqueous solution. Food Chemistry. 237: 53-57.
 4. Papović, S., Gadžurić, S., Tot, A., Bešter-Rogač, M., Pavlović, K., Vraneš, M. (2017): A comparative study on the interactions of [bmim][NTf2] ionic liquid with selected four- to seven-membered-ring lactones. The Journal of Chemical Thermodynamics. 107: 170-181.
 5. Vraneš, M., Cvjetićanin, N., Papović, S., Šarac, B., Prislan, I., Megušar, P., Bešter-Rogač, M., Gadžurić, S. (2017): Electrical, electrochemical and thermal properties of the ionic liquid + lactone binary mixtures as the potential electrolytes for lithium-ion batteries. Journal of Molecular Liquids. 243: 52-60.

OSTALO

 • Stipendista Dositejeve stipendije Fonda za mlade talente, Ministarstva omladine i sporta, Republike Srbije (2011. i 2013.).
 • Četiri nagrade Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh tokom osnovnih akademskih i master akademskih studija (2009-2013).
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija (2013).
 • Osvojena prva nagrada na 51. Savetovanju Srpskog hemijskog društva, IUPAC-ova nagrada za najbolje prezentovan poster (2014).
 • COST stipendija – „Еxchаngе оn Iоnic Liquids“, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerzitet u Ljubljani (2015).
 • Član je Srpskog hemijskog društva, Kluba mladih hemičara.