armakovic

dr Sanja Armaković

Asistent

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 32/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2754

e-mail: sanja.armakovic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.armakovic.com

SCOPUS Autor ID: 55411653100

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3665-1046

Obrazovanje

 • 2016. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2008. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

akademska i naučna zvanja

 • 2016-danas, Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2011-2016. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2008-2011. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Osnovi instrumentalne analize
 • Tehnike razdvajanja
 • Analitička spektrometrija
 • Hemometrika
 • Statistička obrada rezultata u hemiji.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Analitika biološki aktivnih jedinjenja
 • Fotolitička i fotokatalitička razgradnja farmakološki aktivnih jedinjenja
 • Molekulsko modelovanje.

ODABRANI PROJEKTI

 • Razvoj metoda praćenja i uklanjanja biološki aktivnih supstanci u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Poređenje fotokatalitičke efikasnosti Zr/Fe3O4 i Si/ZrO2 nanoprahova u razgradnji biološki aktivnih jedinjenja prisutnih u životnoj sredini primenom simuliranog sunčevog zračenja, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2017-2018)
 • Optimization of Cost Effective and Environmentally Friendly Procedures for Treatment of Regional Water Resources’ (HU-SRB / 0901/121/116 OCEEFPTRWR, IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2010-2011).

ODABRANE REFERENCE

 1. Armaković. S.J., Armaković, S., Četojević-Simin, D.D., Šibul, F., Abramović, B.F. (2018): Photocatalytic degradation of 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide stable hydrolysis product of hydrochlorothiazide: detection of intermediates and their toxicity. Environmental Pollution, 233: 916-924.
 2. Armaković, S.J., Grujić-Brojčin, M., Šćepanović, M., Armaković, S., Golubović, A., Babić, B., Abramović, B.F. (2017): Efficiency of La-doped TiO2 calcined at different temperatures in photocatalytic degradation of β-blockers. Arabian Journal of Chemistry doi 10.1016/j.arabjc.2017.01.001.
 3. Armaković. S.J., Armaković, S., Abramović, B.F. (2016): Theoretical investigation of loratadine reactivity in order to understand its degradation properties: DFT and MD study. Journal of Molecular Modeling 20: 240.
 4. Armaković. S.J., Armaković, S., Finčur, N.L., Šibul, F., Vione, D., Šetrajčić, J., Abramović, B.F. (2015): Influence of electron acceptors on the kinetics of metoprolol photocatalytic degradation in TiO2 A combined experimental and theoretical study. RSC Advances 5: 54589-54604.
 5. Četojević-Simin, D.D., Armaković, S.J., Šojić, D.V., Abramović, B.F. (2013): Toxicity assessment of metoprolol and its photodegradation mixtures obtained by using different type of TiO2 catalysts in the mammalian cell lines. Science of the Total Environment 463-464: 968-974.

OSTALO

 • Član organizacionih komiteta:
 • „The 2nd international conference of chemistry and oxidation technologies“, Hainan, China (2018).
 • „The 3rd international conference on advance materials research and application“ i „The international conference of chemistry and oxidation technologies“, Guangzhou, China (2016).
 • „ savetovanje Srpskog hemijskog društva“, Novi Sad, Srbija (2015).
 • Drugo mesto u „Excellence in Materials Science Applications Publication Contest“, Schrödinger Inc (2016).
 • Najbolja poster prezentacija na konferenciji „YUCOMAT 2015“, Društvo za istraživanje materijala Srbije, Herceg Novi, Crna Gora (2015).
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za 2010. godinu za izuzetan uspeh u toku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2010).
 • I nagrada fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke (2009).
 • Fakultetska i Univerzitetska nagradu za postignut uspeh u toku studija (2006, 2008, 2009) kao i nagrada za završene studije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (2010).
 • II nagrada na takmičenju Prirodnomatematičkih fakulteta, Budva, Crna Gora (2005).
 • Član Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine.
 • Sekretar Sekcije za analitičku hemiju Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine.
 • Član Aikido kluba „Seiunkan“, Novi Sad, Srbija.
 • Kursevi usavršavanja:
 • „Komunikacione i prezentacione sposobnosti“, Train, Novi Sad, Srbija (2017).
 • „Nanomaterials: Science and Applications“, Letnja škola, Utrecht, Holandija (2010).
 • „Procena merne nesigurnosti“, Savez hemijskih inženjera Srbije, Beograd, Srbija (2008).
Close Menu