Jovana Francuz

dr Jovana Francuz

Docent

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 16A/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2756

e-mail: jovana.francuz@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 22940871400

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4330-8561

Obrazovanje

 • 2015. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2008. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2006. Diplomirani hemičar – biohemija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2016-danas. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2013-2016. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2009-2013. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2007-2009. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Razvoj antitumorskih lekova
 • Medicinska hemija
 • Bioorganska hemija
 • Odabrana poglavlja medicinske hemije
 • Bioorganska hemija ugljenih hidrata
 • Stereohemija monosaharida.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza biološki aktivnih jedinjenja
 • Dizajn i razvoj novih biološki aktivnih jedinjenja.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Razvoj i biomedicinska ispitivanja potencijalnih antitumorskih agenasa, Srpska akademija nauka i umetnosti (2016-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Francuz, J., Popsavin, , Djokić, S., Kojić, V., Srdić-Rajić, T., Rodić, M. V., Jakimov D., Popsavin, V. (2018): Novel O-methyl goniofufurone and 7-epi-goniofufurone derivatives: synthesis, in vitro cytotoxicity and SAR analysis. MedChemCommun. 9: 2017–2027.
 2. Francuz, J., Kovačević, , Popsavin, M., Benedeković, G., Srećo Zelenović, B., Kojić, V., Jakimov, D., Aleksić, L., Bogdanović, G., Srdić-Rajić, T., Lončar, E., Rodić, M. V., Divjaković, V., Popsavin, V. (2017): Design, synthesis and in vitro antitumour activity of new goniofufurone and 7-epi-goniofufurone mimics with halogen or azido groups at the C-7 position. European Journal of Medicinal Chemistry. 128: 13–24.
 3. Benedeković, G., Francuz, J., Kovačević, I., Popsavin, M., Srećo Zelenović, B., Kojić, V., Bogdanović, G., Divjaković, V., Popsavin, V. (2014): Conformationally constrained goniofufurone mimics as inhibitors of tumour cell growth: Design, synthesis and SAR study. European Journal of Medicinal Chemistry. 82: 449–458.
 4. Francuz, J., Srećo, B., Popsavin, M., Benedeković, G., Divjaković, V., Kojić, V., Bogdanović, G., Kapor, A., Popsavin, V. (2012): Novel goniofufurone and 7epi-goniofufurone mimics from an unexpected titanium-mediated displacement process. Tetrahedron Letters. 53: 1819-1822.
 5. Popsavin, V.,Benedeković,, Srećo, B., Popsavin, M., Francuz, J., Kojić, V., Bogdanović, G. (2007): Divergent synthesis of cytotoxic styryl lactones from d-xylose. The first total synthesis of (+)-crassalactone C. Organic Letters. 9: 4235–4238.

OSTALO

 • Erasmus+ studijski boravak na Univerzitetu u Aveiru, Portugal (2018)
 • Nagrada Srpskog hemijskog društva za postignut uspeh u toku studija (2007)
 • Stipendija Fonda za mlade talente „1000 najboljih“ (2005)
 • Član Srpskog hemijskog društva.