dr Jelena Beljin (rođ. Spasojević)

Docent

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 5/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2728

e-mail: jelena.beljin@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica:  

http://www.hemijskalaboratorija.rs/osoblje.html

SCOPUS Autor ID: 57204667203

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9269-4377

Obrazovanje

 • 2015. Doktor nauka-nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Master hemije – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Hemija-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

NAUČNA I AKADEMSKA ZVANJA

 • 2017: Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015-2017. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2014-2015. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2012-2014. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Osnovi zaštite okoline
 • Životna sredina i održivi razvoj
 • Ekoinženjering
 • Kontrola kvaliteta životne sredine
 • Bezotpadna tehnologija
 • Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda
 • Projektovanje procesa tretmana otpadnih voda

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Bavi se naučno-istraživačkim radom u oblasti sedimenta, sa akcentom na biodostupnost i biodegradaciju policikličnih aromatičnih ugljovodonika.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Ispitivanje mehanizma transporta zagađujućih materija i razvoj metoda in-situ i ex-situ remedijacije u zoni obalske filtracije, kao podloga implementaciji Strategije vodosnabdevanja i zaštite voda AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (2016-2018)
 • Ispitivanje mehanizma transporta zagađujućih materija i razvoj metoda in-situ i ex-situ remedijacije u zoni obalske filtracije, kao podloga implementaciji Strategije vodosnabdevanja i zaštite voda AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (2016-2018).

ODABRANE REFERENCE

 1. Grgić, M., Maletić, S., Beljin, J., Kragulj Isakovski, M., Rončević, S., Tubić, A., Agbaba, J. (2019): Lindane and hexachlorobenzene sequestration and detoxification in contaminated sediment amended with carbon-rich sorbents. Chemosphere. 220: 1033-1040. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.01.017.
 2. Maletić, S.,Beljin, J.,Rončević, S.,Grgić, M.,Dalmacija, B. (2019): State of the art and future challenges for polycyclic aromatic hydrocarbons is sediments: sources, fate, bioavailability and remediation techniques. Journal of Hazardous Materials. 365: 467-482. doi: 10.1016/j.jhazmat.2018.1.
 3. Spasojević , Maletić S., Rončević S., Grgić M., Krčmar D., Varga N., Dalmacija B. (2018): The role of organic matter and clay content in sediments for bioavailability of pyrene. Water Science and Technology. 77(2): 439-447. doi: 10.2166/wst.2017.551
 4. Spasojević J., Maletić S., Rončević S., Radnović D., Čučak D., Tričković J., Dalmacija B. (2015): Using chemical desorption of PAHs from sediment to model biodegradation during bioavailability assessment, Journal of Hazardous Materials. 283: 60-69. doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.09.013.
 5. Čučak D, Spasojević J., Babić O., Maletić S., Simeunović J., Rončević S., Dalmacija B., Tamaš I., Radnović D. (2017): A Chemical and Microbiological Characterization and Toxicity Assessment of the Pančevo Industrial Complex Wastewater Canal Sediments, Serbia. Environmental Science and Pollution Research. 24(9): 8458-8468. doi:10.1007/s11356-017-8513-8.

OSTALO

 • Prva nagrada za doktorsku disertaciju koja je dala najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji koju dodeljuje fondacija “Docent dr Milena Dalmacija” (2016)
 • Nagrada za najbolje urađen master rad iz oblasti hemije, biohemije i zaštite životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu koju dodeljuje fondacija “dr Milena Dalmacija i Renato Vuković” (2012)
 • Analitičar u Akreditovanoj laboratoriji za analizu životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija” (2013- 2017)
 • Član organizacionog odbora Memorijalni naučni skup “Docent dr Milena Dalmacija”, Fondacija “Docent dr Milena Dalmacija” (2016)
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član Marketing tima Prirodno-matematičkog fakulteta (od 2014).