dr Ivana Kuzminac

dr Ivana Kuzminac

Istraživač-saradnik

 

Katedra za organsku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 3/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2774

e-mail: ivana.kuzminac@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57190574768

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8045-3568

Obrazovanje

 • 2018. Doktor hemijskih nauka, Prirodno­matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2016: Istraživač saradnik, Prirodno­matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013-2016. Istraživač pripravnik, Prirodno­matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Organska hemija I
 • Organska hemija II.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Hemijske transformacije steroidnih hormona
 • Medicinska hemija

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Nikolić, A., Kuzminac, I., Jovanović-Šanta, S., Jakimov, D., Aleksić, L., Sakač, M. (2018): Anticancer activity of novel steroidal 6-substituted 4-en-3-one D-seco dinitriles. Steroids. 135: 101–107.
 2. Ignjatović, N., Sakač, M., Kuzminac, I., Kojić, V., Marković, S., Vasiljević-Radović, D., Wue, V., Uskoković, V., Uskoković, D. (2018): Chitosan Oligosaccharide Lactate Coated Hydroxyapatite Nanoparticles as a Vehicle for the Delivery of Steroid Drugs and the Targeting of Breast Cancer Cells. Journal of Materials Chemistry B. 6: 6957–69
 3. Kuzminac, I., Klisurić, O., Škorić, D., Jakimov, D., Sakač, M. (2017) Structural analysis and antitumor potential of novel 5,6-disubstituted-17a-homo-17-oxa-androstane derivatives. Structural Chemistry. 28: 567–576.

OSTALO

 • Član Mense Srbije (2013-2015.), Srpskog hemijskog društva (2014.-) i The Isoprenoids Society (2018-)
 • IUPAC nagrada za najbolji poster na 55. Savetovanju SHD 2018.
 • Phytochemical Society of Europe nagrada za najbolji poster na 24rd Conference on Isoprenoids (Poljska, 2018.)
 • TRAIN program Univerziteta u Novom Sadu (2015. god.): „Didaktika i dizajn kurikuluma u visokom obrazovanju“ i „Metodologija istraživanja, naučno pisanje i prezentacija rezultata – prirodne i tehničke nauke“
 • FEBS workshop “Scientific writing” (ENABLE Symposium 2017.)
 • Nagrada Fonda dr. Nenad Kostić za najbolji master rad na teritoriji Republike Srbije za 2014.god.
 • Godišnja nagrada Srpskog hemijskog društva za 2013.god.
 • Nagrada za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u školskoj 2011/2012. god. Univerziteta u Novom Sadu
 • Nagrada za najboljeg studenta Univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2011/2012.god. i Vlade AP Vojvodine
 • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za naučni i stručni rad studenta u školskoj 2010/2011. god.
 • I mesto iz oblasti hemije na Primatijadi 2011. god.
 • Izuzetna nagrada Univerziteta u Novom Sadu za postignut uspeh u prethodnom studiranju u školskoj 2008/2009., 2009/2010., 2010/2011.god. i za završene studije u školskoj 2011/2012.god.
Close Menu