ivana kovacevic

dr Ivana Kovačević

Docent

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija: 17/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: + 381 21 485 2758

e-mail: ivana.kovacevic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2015. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2008. Master biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2007. Diplomirani hemičar – biohemija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2017-danas. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2015–2017. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2010–2015. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2007–2010. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Hemija prirodnih proizvoda
 • Monosaharidi i bioaktivni derivati
 • Hemija farmaceutskih proizvoda
 • Odabrana poglavlja iz hemije prirodnih proizvoda
 • Odabrna poglavlja medicinske hemije
 • Strukturna analiza monosaharida i derivata.

Udžbenici

 • Popsavin, M., Vukojević, N., Hranisavljević, J., Kovačević, I., Srećo Zelenović, B., Svirčev, M. Praktikum iz hemije prirodnih proizvoda, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2018.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Medicinska hemija, organska sinteza, hemija prirodnih proizvoda.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Razvoj i biomedicinska ispitivanja potencijalnih antitumorksih agenasa, SANU (2016-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Svirčev, M., Benedeković, G., Kovačević, I., Popsavin, M., Kojić, V., Jakimov, D., Srdić-Rajić, T., Rodić, M. V., Popsavin, V. (2018): Conformationally restricted goniofufurone mimics with halogen, azido or benzoyloxy groups at the C-7 position: Design, synthesis and antiproliferative activity. Tetrahedron. 74: 4761–4768.
 2. Kovačević, I., Popsavin, M., Benedeković, G., Kesić, J., Kojić, V., Jakimov, D., Srdić-Rajić, T., Divjaković, V., Popsavin, V. (2017): Synthesis and in vitro antitumour activity of crassalactone D, its stereoisomers and novel cinnamic ester derivatives. European Journal of Medicinal 134: 293–303.
 3. Francuz, J., Kovačević, I., Popsavin, M., Benedeković, G., Srećo Zelenović, B., Kojić, V., Jakimov, D., Aleksić, L., Bogdanović, G., Srdić-Rajić, T., Lončar, E., Rodić, M. V., Divjaković, V., Popsavin, V. (2017): Design, synthesis and in vitro antitumour activity of new goniofufurone and 7-epi-goniofufurone mimics with halogen or azido groups at the C-7 position. European Journal of Medicinal 128: 13–24.
 4. Kovačević I., PopsavinM., Benedeković G., Kojić V., JakimovD., Rodić M., Srdić-Rajić T., Bogdanović G., Divjaković V., PopsavinV. (2016): SynthesisandantiproliferativeactivityofgoniobutenolidesAandB, 5- halogenated crassalactone D derivatives and the corresponding 7-epimers. European Journal of Medicinal 108: 594–604.
 5. Benedeković, G., Kovačević, I., Popsavin, M., Francuz, J., Kojić, V., Bogdanović, G., Popsavin, V. (2016): New antitumour agents with α,β-unsaturated δ-lactone scaffold: Synthesis and antiproliferative activity of (−)-cleistenolide and analogues. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 26: 3318–3321.

OSTALO

 • Istraživački boravak na ECPM, Univerzitet u Strazburu, Strazburg, Francuska (2019., dva meseca)
 • Medalja Srpskog hemijskog društva za pregalaštvo i uspeh u nauci za 2017. godinu
 • Stipendija za doktorante Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2009–2011)
 • Član Srpskog hemijskog društva.