Dusica Rodic

dr Dušica Rodić

Docent

 

Katedra za metodiku nastave hemije

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 17/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2735

e-mail: dusica.milenkovic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: https://personal.pmf.uns.ac.rs/dusica.milenkovic/

SCOPUS Autor ID: 56461020000

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4161-3845

Obrazovanje

 • 2015. Doktor nauka – metodika nastave, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Master hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska zvanja

 • 2016: Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2013-2016. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2011-2013. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Metodika nastave hemije I
 • Školska praksa II
 • Školski ogledi u nastavi hemije
 • Razvoj osnovnih hemijskih koncepata
 • Reprezentacija znanja u hemiji

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Tripletni model reprezentacije znanja
 • Sistemički pristup učenju i obučavanju
 • Kognitivna kompleksnost.

ODABRANI PROJEKTI

 • Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Segedinac, M., Horvat, S., Rodić, D., Rončević, T., Savić, G. (2018): Using knowledge space theory to compare expected and real knowledge spaces in learning stoichiometry. Chemistry Education Research and Practice. 19: 670–680.
 2. Hrin, T., Milenković, D., Segedinac, M.  (2018): Diagnosing the quality of high school students’ and pre-service chemistry teachers’ cognitive structures in organic chemistry by using students’ generated systemic synthesis questions. Chemistry Education Research and Practice. 19: 305–318.
 3. Milenković, D., Hrin, T., Segedinac, M., Horvat, S. (2016): Development of a three-tier test as a valid diagnostic tool for identification of misconceptions related to carbohydrates. Journal of Chemical Education. 93: 1514–1520.
 4. Hrin, T., Milenković, D., Segedinac, M. (2016): The effect of systemic synthesis questions [SSynQs] on students’ performance and meaningful learning in secondary organic chemistry teaching. International Journal of Science and Mathematics Education. 14: 805–824.
 5. Milenković, D., Segedinac, M., Hrin, T. (2014): Increasing high school students’ performance and reducing cognitive load through an instructional strategy based on the interaction of multiple levels of knowledge representation. Journal of Chemical Education. 91: 1409–1416.

OSTALO

 • Član uredništva časopisa Journal of Baltic Science Education
 • Gostujući predavač na Univerzitetu u Tromsu, Norveška
 • Član Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu (2018-)
 • Predsednik Republičke komisije za takmičenja iz hemije za učenike osnovnih škola Republike Srbije (2018/19 i 2019/20)
 • Ocenjivač kvaliteta rukopisa udžbenika iz Hemije za osnovnu i srednje škole u Republici Srbiji
 • Član organizacionog odbora nekoliko međunarodnih i domaćih naučnih skupova
 • Autor i realizator programa stalnog stručnog usavršavanja za nastavnike hemije
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član Društva predmetnih didaktičara Srbije i koordinator predmetne sekcije za Nastavu hemije.