dr Aleksandra Tubić

Vanredni profesor

 

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13b/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2798

e-mail: aleksandra.tubic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 35732432700

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7503-7754

Obrazovanje

 • 2010. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2003. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2018: Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013-2018. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011-2013. Naučni-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008-2011. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2004-2008. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2003-2004. Saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

 • Osnovi kontrole zaštite životne sredine
 • Upravljanje kvalitetom i resursima
 • Seminar – životna sredina i otpad
 • Upravljanje životnom sredinom
 • Upravljanje otpadom
 • Upravljanje vodama
 • Odabrana poglavlja hemije okoline
 • Kontrola kvaliteta životne sredine (viši kurs)

Udžbenici

 • Bečelić-Tomin M., Tubić A., Upravljanje kvalitetom i resursima primenom standardizovanih sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 17025, ISO 14001), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad,
 • Agbaba J., Dalmacija B., Bečelić-Tomin M., Tubić A., Kvalitet vode za piće, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad.
 •  

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Hemija i tehnologija zaštite životne sredine
 • Uklanjanje prirodnih organskih materija, arsena i organskih mikropolutanata u tretmanima voda
 • Mikroplastika u životnoj sredini.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).
 • Uticaj vodenog matriksa i fizičko-hemijksih osobina relevantnih organskih ksenobiotika na ekotoksičnost i ponašanje u odabranim procesima prečišćavanja voda, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).
 • ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education – NETCHEM, Erasmus+ Project (2016-2019).
 • Ispitivanje mehanizma transporta zagađujućih materija i razvoj metoda in-situ i ex-situ remedijacije u zoni obalske filtracije, kao podloga implementaciji Strategije vodosnabdevanja i zaštite voda AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (2016-2019).
 • Sinteza i karakterizacija novih adsorbenata za uklanjanje arsena iz vode, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (2017-2018).

ODABRANE REFERENCE

 1. Ivančev-Tumbas, I., Hoffmann, G., Hobby, R., Kerkez, Đ., Tubić, A., Babić-Nanić S., Panglisch S. (2018): Removal of diclofenac from water by in/out PAC/UF hybrid process. Environmental Technology. 39(18): 2315-2320.
 2. Tubić, A., Agbaba, J., Molnar Jazić, J., Watson, M., Dalmacija, B. (2016): Pilot scale investigation of coagulation combined with ozonation and pH adjustment in treatment of NOM rich water. Water Science and Technology: Water Supply. 16(3):837-844.
 3. Watson, M.A., Tubić, A., Agbaba, J., Nikić, J., Maletić, S., Molnar Jazić, J., Dalmacija, B. (2016): Response surface methodology investigation into the interactions between arsenic and humic acid in water during the coagulation process. Journal of Hazardous Materials. 312: 150-158.
 4. Tubić, A., Agbaba, J., Dalmacija, B., Molnar, J., Maletić, S., Watson, M., Ugarčina Perović, S. (2013): Insight into changes during coagulation in NOM reactivity for trihalomethanes and haloacetic acids formation. Journal of Environmental Management. 118:153-160.
 5. Tubić, A., Agbaba, J., Dalmacija, B., Rončević, S., Klašnja, M., Ivančev-Tumbas, I. (2010): Effects of O3, O3/H2O2 and coagulation on natural organic matter and arsenic removal from typical Northern Serbia source water. Separation Science and Technology. 45(16):2453-2464.

OSTALO

 • Učestvovala je u realizaciji više od 50 projekata i studija, od čega je rukovodila jednim projektom finansiranim od strane Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
 • Rukovodilac za kvalitet akreditovane Laboratorije za hemijska ispitivanja životne sredine “Docent dr Milena Dalmacija” (2012-2014; 2015-do danas).
 • Stručna usavršavanja:
  • 2007 – u okviru FP6 projekta, Fraunhofer institut u Štutgartu (Nemačka).
  • 2009 – u okviru FP6 projekta (INCO-2005-C-WBC), Helmholz Zentrum für Umweltforschung – UFZ u Leipzigu (Nemačka).
 • Član je stručnih asocijacija: IWA – International Water Association; IWA Groundwater mamangement Group, Srpsko hemijsko društvo, Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.
Close Menu