Dr Aleksandar Tot

Istraživač-saradnik

Katedra za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 26/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2751

e-mail: aleksandar.tot@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 55875556500

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1118-8788

Obrazovanje

 • 2013-danas, Doktorske akademske studije hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2013. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2011. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

akademska i naučna zvanja

 • 2017-danas, Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2014-2017. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

Nastava i kursevi

 • Analitička hemija I
 • Analitička hemija II
 • Viši kurs analitičke hemije
 • Primena računara u hemiji
 • Kompleksi u analitičkoj hemiji.

Udžbenici

 • Vraneš, M., Gadžurić, S., Tot, A., Kompleksi u analitičkoj hemiji – metode određivanja ravnotežnih konstanti, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2017.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza i ispitivanje fizičko-hemijskih i solvatacionih svojstava novih biološki aktivnih supstanci u obliku jonskih tečnosti
 • Računarske simulacije
 • Toksičnost jonskih tečnosti
 • Zelena hemija

ODABRANI PROJEKTI

 • Pristupi održivosti i zelene hemije u razvoju analitičkih metoda i skladištenju energije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Nove tečne formulacije za popravku strukture obradivog zemljišta i njihov uticaj na rast i prinos odabranih biljnih vrsta od značaja za održivi razvoj Autonomne Pokrajne Vojvodine, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2018-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Vraneš, M., Tot, A., Janković, N., Gadžurić, S. (2019): What is the taste of vitamin-based ionic liquids. Journal of Molecular Liquids. 276: 902-909.
 2. Tot, A., Vraneš, M., Maksimović, I., Putnik-Delić, M., Daničić, M., Belić, S., Gadžurić, S. (2018): The effect of imidazolium based ionic liquids on wheat and barley germination and growth: Influence of length and oxygen functionalization of alkyl side chain. Ecotoxicology and Environmental Safety. 147: 401-406.
 3. Tot, A., Podlipnik, Č., Bešter-Rogač, M., Gadžurić, S., Vraneš, M. (2017): Influence of oxygen functionalization on physico-chemical properties of imidazolium based ionic liquids – Experimental and computational study. Arabian Journal of Chemistry. doi: 1016/j.arabjc.2017.12.011.
 4. Vraneš, M., Ostojić, S., Tot, A., Papović, S., Gadžurić, S. (2017): Experimental and computational study of guanidinoacetic acid self-aggregation in aqueous solution. Food Chemistry. 237: 53-57.
 5. Vraneš, M., Tot, A., Jovanović-Šanta, S., Karaman, M., Dožić, S., Tešanović, K., Kojić, V., Gadžurić, S. (2016): Toxicity reduction of imidazolium-based ionic liquids by the oxygenation of the alkyl substituent. RSC Advance. 6: 96289-96295.

OSTALO

 • Nagrada „Dr Zoran Đinđić za najboljeg mladog naučnika i istraživača za 2016. godinu” koju dodeljuje Univerzitet u Novom Sadu.
 • Član Srpskog hemijskog društva i Evropske mreže mladih hemičara (EYCN).
 • COST stipendija – Еxchаngе оn Iоnic Liquids, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerzitet u Ljubljani, Slovenija (2016).
 • Erasmus+ stipendija – Univerzitet u Lilu, LASIR laboratorija, Francuska (2018).