1. Dr Janoš Čanadi (János Csanádi), redovni profesor
 2. Dr Marija Sakač, redovni profesor
 3. Dr Ljubica Grbović, vanredni profesor
 4. Dr Jovana Ajduković, docent
 5. Dr Andrea Nikolić, docent
 6. Dr Marina Savić, docent
 7. Dr Ksenija Pavlović, docent
 8. Dr Aleksandar Oklješa, docent
 9. Dr Srđan Bjedov, docent
 10. Dr Bojana Prekodravac, naučni saradnik
 11. Dr Ivana Kuzminac, istraživač-saradnik
 12. MSc Dušan Škorić, istraživač-saradnik
 13. MSc Jelena Marković, samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 14. MSc Vidak Raičević, istraživač-pripravinik
 15. dipl. hemičar Oto Arčon (Ottó Arcson), viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima
 16. MSc Foro Ester, viši tehnički saradnik
 17. dipl. hemičar Silvia Kantardžić, viši tehnički saradnik
 18. MSc Nemanja Nikolić, viši tehnički saradnik

dr Janoš Čanadi (Csanádi János)

redovni profesor, ŠEF KATEDRE

prof. dr Marija Sakac

dr Marija Sakač

redovni profesor

dr Ljubica Grbović

vanredni profesor

dr Bojana Prekodravac

naučni saradnik

dr Ivana Kuzminac

istraživač-saradnik

MSc Dušan Škorić

istraživač-saradnik

MSc Jelena Markovic

MSc Jelena Marković

Samostalni stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

MSc Vidak Raičević

istraživač-pripravnik

Oto Arcon

dipl. hemičar Oto Arčon (Ottó Arcson)

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

MSc Ester Foro

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

dipl. hemičar Silvia Kantardžić

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Nemanja Nikolic

MSc Nemanja Nikolić

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Close Menu