Пратећи трендове на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине студије су организоване по шеми 4+1, и организовани су следећи студијски програми:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у трајању од четири године (240 ЕСПБ)

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у трајању од једне године (60 ЕСПБ)

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у трајању од три године (180 ЕСПБ)

 

Услов за упис докторских студија је да студент има најмању просечну оцену 8,00 на основним и дипломским академским студијама. Реализација наставе и програма усклађена је са европским препорукама и стандардима (болоњски процес).

Акредитовани нови студијски програми на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Од школске 2019/2020. године на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине сви студијски програми на основним и мастер академским студијама кренуће да се реализују по новим плановима који су резултат модернизације курикулума и садржаја курсева у складу са новим научним и стручним достигнућима и новим методама извођења наставе и учења.

Посебну новину представља почетак реализације потпуно новог петогодишњег студијског програма Интегрисане академске студије наставе хемије који ће образовати Мастере професоре хемије који ће кроз модеран курикулум у потпуности овладати неопходним теоријским знањима и експерименталним вештинама и бити оспособљени да се по завршетку школовања укључе у реализацију наставног процеса хемије у основном и средњем образовању.

Више информација о новим и старим студијским програмима можете погледати кликом на слику: