др Јасмина Агбаба

Редовни професор, директор департмана

др Татјана Ђаковић Секулић

Редовни професор, помоћник директора

DSC_1515(1)

др Саша Хорват

Доцент, помоћник директора