Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине и ове године организује припремну наставу за полагање пријемног испита из Хемије. Ове године настава ће бити реализована онлајн.

Предавања наших наставника можете пратитити из ваших домова, учествовати у дискусијама и постављати питања која будете имали.

Припремна настава је бесплатна, али је потребно претходно да се региструјете овде.  Након тога стићи ће Вам потврда о регистрацији, а пред сам почетак наставе и детаљна упутства за праћење курса.

Настава ће се одвијати по предвиђеном распореду, суботом. Програм припремне наставе можете преузети овде.

Припремна настава почиње 5. фебруара 2022. године у 10 часова. Збирку задатака за припремање пријемног испита из хемије можете купити у скриптарници нашег Факултета. Скриптарница се налази у приземљу Плаве зграде у холу, Трг Доситеја обрадовића 3. Радно време од 10-14 сати.

Збирку можете поручити и путем телефона 021 485-2882 или е-мејл skriptarnica@pmf.uns.ac.rs.

Треба да оставите своје податке како би Вам послали предрачун. Кад платите шаљемо књигу поштом.

Литература за припремање пријемног испита из хемије – уџбеници хемије за гимназију, општи смер.

За све додатне информације можете нам писати на priprema.hemija@dh.uns.ac.rs или infohemija@dh.uns.ac.rs

Линкови за приступ припремној настави за полагање пријемног испита из ХЕМИЈЕ, субота 21. мај 2022. године

Молимо Вас да се пријавите 10 минута раније.

Понављање градива у оквиру припремне наставе за полагање пријемног испита из ХЕМИЈЕ
– од 10 сати (општа и неорганска хемија):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77e529ede04247c3a86b6cb1e0552d2b%40thread.tacv2/1652803085685?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%22f8780bb3-d84e-41ac-a940-bbd99473a6aa%22%7d

– од 12 сати (органска хемија и биохемија):
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77e529ede04247c3a86b6cb1e0552d2b%40thread.tacv2/1652789357681?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%22f7fe4cdf-a140-4af9-9916-9b0fdf6da0b4%22%7d