Линк за припремну наставу за пријемни из ХЕМИЈЕ, субота 14. мај 2022. године

  • Post category:.....
Hemija_ЋИРИЛИЦА

Припремна настава за пријемни из Хемије, субота 14. мај 2022. године од 10 часова.

Молимо Вас да се пријавите 10 минута раније.

Линк за приступ је: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a77e529ede04247c3a86b6cb1e0552d2b%40thread.tacv2/1652272279353?context=%7b%22Tid%22%3a%22e7a31644-4c56-46ed-af60-8b0906c738c0%22%2c%22Oid%22%3a%22cae787a8-de85-4d42-8abb-2a0391f77a7f%22%7d