Назив лабораторије: Лабораторија за испитивање природних ресурса фармаколошких и биолошких активних једињења (LAFIB)
Научна област: биохемија биолошки активних једињења

Назив лабораторије: Лабораторија за термичку анализу материјала
Научна област: термичка анализа материјала

Назив лабораторије: Лабораторија за хемијска испитивања животне средине „Др Милена Далмација”
Научна област: заштита животне средине