Е-публикације Катедре за аналитичку хемију

Практикум из биоаналитичке хемије

Јасмина Анојчић Сања Мутић

Примена рачунара у хемији

Милан Вранеш Александар Тот

Хроматографске методе анализе

Даниела шојић меркулов, биљана абрамовић, сања армаковић, нина финчур

Е-публикације Катедре за биохемију и хемију природних производа

Биооргански препарати-практикум

Велимир Попсавин, Мирјана Попсавин, Бојана Срећо Зеленовић, Јована Француз, Ивана Ковачевић

Моносахариди и биоактивни деривати

Мирјана Попсавин Велимир Попсавин

Практикум из структуре и функције протеина

Наташа Симин, Ивана Беара, Милена Рашета

Практикум из хемије природних производа

Мирјана Попсавин, Нада Вукојевић, Јован Хранисављевић, Ивана Ковачевић, Бојана Срећо Зеленовић, Милош Свирчев

Е-публикација Катедре за физичку хемију

Е-публикације Катедре за хемијску технологију и заштиту животне средине

Спектроскопске и спектрометријске методе у анализи животне средине-практикум

Малколм Вотсон, Јелена Молнар Јазић, Снежана Малетић, Јелена Бељин, Маријана Крагуљ Исаковски, Јасмина Никић

Збирка задатака за пријемни испит из заштите животне средине

Дејан Крчмар, Александра Тубић, Снежана Малетић, Јелена Бељин, Ђурђа Керкез

Е-публикације Катедре за методику наставе хемије

Историја хемије

Саша Хорват, Тамара Рончевић, Душица Родић, Мирјана Сегединац

МЕТОДИКА наставе хемије I

Душица Родић, Мирјана Сегединац, Тамара Рончевић

Примена мултимедије у настави

Јасна Адамов, Станислава Олић Нинковић

Е-публикације Катедре за органску хемију

Микроталаси у зеленој органској хемији

Љубица Грбовић, Ксенија Павловић, Бојана Васиљевић

Е-публикације Катедре за општу и неорганску хемију

ПРАКТИКУМ ИЗ ХЕМИЈЕ за студенте физике

Александар Ђорђевић, Даница Јовић, Ивана Боришев