MEĐUNARODNA SARADNJA

Naučna delatnost ostvaruje se kroz mnoge međunarodne projekte. Poslednjih godina povećao se broj prijava inostranih projekata, od kojih je znatan broj odobren i finansiran, a mnogi su još u toku. Tu se najviše ističu projekti FP5, FP6 i EUREKA finansirani od Evropske unije, projekat IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, TEMPUS projekti i mnoge bilateralne saradnje. Saradnja sa stranim stručnjacima i institucijama i međunarodnim organizacijama ostvarena je i kroz ostale projekte sa UNEP, Švajcarska organizacija za razvoj i saradnju (SDC, Beograd), Norveški insitut za istraživanje voda (NIVA), Univerzitet Wageningen (Holandija), CUTEC Institut (Clausthal, Nemačka), Fraunhofer Institut za razvoj tehnologije (Štutgart, Nemačka), Italijanska nacionalna agencija za nove tehnologije (ENEA), DHV (Holandija), Univerzitet Oksford (Velika Britanija), Univerzitet Aberdin (Velika Britanija), Institut za energiju i procesno inženjerstvo u oblasti zaštite životne sredine/ Tehnologija voda sa Univerziteta Duisburg-Essen (Nemačka), Helmholz centar za zaštitu životne sredine (Lajpcig, Nemačka), Univerzitet u Segedinu i Univerzitet u Baji (Mađarska), MOU addendum between Prince of Songkla University (PSU), Partnership Statement: Budapest University of Technology and Economics (BME), Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest, Hungary, Academic cooperation agreement with Faculty of Chemical Engineering, Technical and Economical University of Budapest, Hungary.

Svi ovi projekti doneli su Departmanu veliki broj savremenih aparata i opreme, mogućnost razmene i usavršavanja kadrova, konkurentnost, poboljšanja i naučnog i nastavnog procesa. Značaj ovih projekata je i zapošljavanje velikog broja mladih istraživača koji kroz rad na njima izrađuju svoje doktorske disertacije, a time daju i jednu novu snagu i energiju za dalji razvoj istraživanja. Svi zainteresovani studenti, shodno svojim afinitetima, mogu da se uključe u naučna istraživanja u okviru projekata na Departmanu. Studenti svoje rezultate vrlo uspešno saopštavaju inostranim skupovima.KONFERENCIJE

III MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu i Fondacija „Docent dr Milena Dalmacija“ ogranizuju
III Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“.

Treći memorijalni naučni skup će se održati u sredu, 1. aprila 2015. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.

pdf Prvo obaveštenje III Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“

pdf Drugo obaveštenje III Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“

pdf Knjiga apstrakata III Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“