KONKURS

RASPISAN KONKURS KOSTIĆEVOG FONDA ZA HEMIJSKE NAUKE


Konkurs za najbolji diplomski ili master rad počinje 20. februara 2015.


Detaljnije o konkursu:

word Objava konkursa

word Prijava za konkurs

KONKURS ZA DODELU PRIVREMNEOG SMEŠTAJA U DOMU ZA NASTAVNO-NAUČNI PODMLADAK UNS

Konkurs za dodelu privremenog smeštaja u Domu za nastavno-naučni podmladak Univerziteta u Novom Sadu broj: 04 - 17/58 оd 12. decembra 2017. Konkurs traje do 26.12.2017.


Konkurs za dom 2018KONKURS "POKRENI SE ZA BUDUĆNOST"

"Pokreni se za budućnost" je program koji sprovodi organizcija "Centar za razvoj liderstva", a i namenjen je mladim naučnicima i naučnicama u Srbiji. U okviru konkursa pod nazivom "Pokreni se za nauku" dodeliće se 5 stipendija u iznosu od 600.000,00 dinara kao podrška u naučno-istraživačkom radu mladim perspektivnim pojedincima.

Više o konkursu Pokreni se za nauku možete pogledati na sajtu: www.pokrenisezanauku.rsPOKRENI SE ZA NAUKU pdf