KONFERENCIJE

4. KONFERENCIJA MLADIH HEMIČARA

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da su otvorene prijave za Četvrtu konferenciju mladih hemičara Srbije. Rok za podnošenje apstrakta je 12. OKTOBAR 2016. GODINE. Uputstvo i prijavu možete naći na adresi HTTP://WWW.SHD.ORG.RS/.

Četvrta konferencija mladih hemičara Srbije biće održana 5. novembra 2016. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Posterska saopštenja će pokrivati osam tematskih oblasti: Hemijska analiza, Hemijska sinteza, Biohemija i biotehnologija, Industrijska i primenjena hemija, Nauka o materijalima, Teorijska hemija, Hemija u nastavi i Hemija makromolekula i nanotehnologije.

Učesnici koji imaju postersko saopštenje ne plaćaju kotizaciju i učešće na 4. konferenciji mladih hemičara Srbije.

Plenarna predavanja i predavanja po pozivu biće posvećena _MAKROMOLEKULSKOJ HEMIJI I NANOTEHNOLOGIJI_kao temi ovogodišnje konferencije.

Kancelarija SHD

Konferencija YISAC2016Prirodno-matematički fakultet je domaćin međunarodne konferencije 23th Young Investigators Seminar on Analytical Chemistry, YISAC2016, koji će se održati 28.06.2016.-01.07.2016. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu i u Centralnoj zgradi Univerziteta u Novom Sadu.

Konferencija je posvećena mladim istraživačima pre svega PhD i MSc studija, koji svoje postignute rezultate iz fundamentalne i primenjene analitičke hemije mogu predstaviti u vidu saopštenja i usmenog izlaganja.

Aktuelne informacije u vezi YISAC2016 možete pronaći na sajtu:


www.dh.uns.ac.rs/yisac/index.html

KONFERENCIJE

IV MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu i Fondacija „dr Milena Dalmacija“ u ime sećanja na tragično preminulu koleginicu docenta dr Milenu Dalmaciju ogranizuju IV Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „docent dr Milena Dalmacija“.

Četvrti memorijalni skup će se održati u petak i subotu, 1-2. aprila 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Sali za sednice 14/V na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3.

Glavne teme ovogodišnjeg skupa biće:

  • Voda
  • Vazduh
  • Zemljište
  • Sediment
  • Upravljanje otpadom
  • Održivi razvoj


Skup će se održati kao nastavak tradicije započete 2013. godine, i po prvi put traje dva dana. U znak sećanja na Milenu, predavanja po pozivu na četvrtom memorijalnom skupu održaće dobitnici nagrade „docent dr Milena Dalmacija“ za doktorsku disertaciju koja je dala značajan naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine, dr Gordana Vuković, dr Milena Lakićević i dr Jelena Prodanović. Pored navedenih predavanja, rezultate svojih istraživanja prezentovaće mladi naučnici i istraživači, čiji su radovi prihvaćeni od strane naučnog odbora skupa.


pdf Drugo obaveštenje IV Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“