JELENA MOLNAR JAZIĆ DOBITNICA DUNAVSKE NAGRADE ZA MLADE ISTRAŽIVAČE


Docentkinja Jelena Molnar Jazić sa našeg departmana, laureatkinja je Dunavske nagrade za mlade istraživače, kao predstavnik Republike Srbije. Mi joj ovom prilikom čestitamo.

Ovu prestižnu nagradu 2011. godine kreiralo je Federalno ministarstvo za nauku, istraživanja i ekonomiju Austrije (Austrian Federal Ministry for Science, Research and Economy-BMWFW) u saradnji sa Institutom za Dunavski region i Centralnu Evropu (Institute for the Danube Region and Central Europe-IDM) u čast pojedinaca koji su ostvarili izuzetne rezultate u naučnom radu sa naglaskom na Dunavski region.

Nagrada se dodeljuje 14 mladih istraživača, jednom u svakoj državi, članici Strategije Evropske unije za Dunavski region.

Podsećamo, docentkinja Sonja Kaišarević sa Departmana za biologiju i ekologiju bila je dobitnica ove nagrade za 2014. godinu.