MEDALJA I SPECIJALNA PRIZNANJA SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA U 2017. GODINI

Srpsko hemijsko društvo je dodelilo Medalju za pregalaštvo i uspeh u nauci našoj koleginici dr Ivani Kovačević kao izraz priznanja za rezultate istraživanja iz oblasti medicinske hemije prirodnih proizvoda.

Ivana se bavi medicinskom hemijom, organskom sintezom i hemijom prirodnih proizvoda. Koautor je 9 naučnih radova (u vrhunskim međunarodnim časopisima) i 24 saopštenja na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima.

Učestvovala je kao saradnik na tri naučna projekta. Diplomirala je 2007. godine (diplomirani hemičar-biohemije). Master rad (master biohemičar) odbranila 2008. godine i doktorirala 2015. godine (doktor hemijskih nauka) na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Dobitnici SPECIJALNOG PRIZNANJA Srpskog hemijskog društva za najbolje studente u 2017. godini Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu su:

 • Milana Gurdeljević
 • Mirjana Jančić
 • Aleksandra Jovanoski
 • Filip Jungić
 • Jovana Kojić
 • Danijela Lunić
 • Tamara Milovac
 • Maja Polić
 • Nikola Ranković
 • Nataša Sekulić
 • Tamara Sloboda
 • Dragana Stanković
 • Jelena Ulićević
 • Sanja Đokić
 • Dušana Živkoviću
 • Kristina Živojević

Mi im svima ovom prilikom čestitamo!